Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søre Øyane Grendalag Naturbarnehage Sa
Juridisk navn:  Søre Øyane Grendalag Naturbarnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56305643
Røtingavegen 404 Røtingavegen 404 Fax:
5216 Lepsøy 5216 Lepsøy
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 984025823
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 10/24/1973
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.96%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
19.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.686.000 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000
Resultat: 742.000 -371.000 -251.000 523.000 108.000
Egenkapital: 4.588.000 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000
Regnskap for  Søre Øyane Grendalag Naturbarnehage Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.686.000 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000
Driftskostnader -10.733.000 -11.516.000 -10.852.000 -10.281.000 -10.219.000
Driftsresultat 953.000 -166.000 -31.000 751.000 344.000
Finansinntekter 21.000 36.000 30.000 31.000 32.000
Finanskostnader -233.000 -242.000 -250.000 -259.000 -267.000
Finans -212.000 -206.000 -220.000 -228.000 -235.000
Resultat før skatt 742.000 -371.000 -251.000 523.000 108.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 742.000 -371.000 -251.000 523.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.929.000 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000
Sum omløpsmidler 4.141.000 3.245.000 3.405.000 4.183.000 3.480.000
Sum eiendeler 12.070.000 11.182.000 11.629.000 12.114.000 11.676.000
Sum opptjent egenkapital 4.588.000 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000
Sum egenkapital 4.588.000 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000
Sum langsiktig gjeld 5.397.000 5.638.000 5.868.000 6.091.000 6.304.000
Sum kortsiktig gjeld 2.085.000 1.698.000 1.543.000 1.555.000 1.425.000
Sum gjeld og egenkapital 12.070.000 11.182.000 11.628.000 12.115.000 11.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.002.000 0 0 0 0
Andre inntekter 9.684.000 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000
Driftsinntekter 11.686.000 11.350.000 10.821.000 11.033.000 10.562.000
Varekostnad -164.000 0 0 0 0
Lønninger -9.413.000 -10.080.000 -9.359.000 -8.754.000 -8.699.000
Avskrivning -287.000 -287.000 -280.000 -265.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -869.000 -1.149.000 -1.213.000 -1.262.000 -1.255.000
Driftskostnader -10.733.000 -11.516.000 -10.852.000 -10.281.000 -10.219.000
Driftsresultat 953.000 -166.000 -31.000 751.000 344.000
Finansinntekter 21.000 36.000 30.000 31.000 32.000
Finanskostnader -233.000 -242.000 -250.000 -259.000 -267.000
Finans -212.000 -206.000 -220.000 -228.000 -235.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 742.000 -371.000 -251.000 523.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.650.000 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 279.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.929.000 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.929.000 7.937.000 8.224.000 7.931.000 8.196.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 1.000 63.000 0 81.000
Andre fordringer 685.000 232.000 371.000 241.000 262.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.439.000 3.013.000 2.971.000 3.942.000 3.136.000
Sum omløpsmidler 4.141.000 3.245.000 3.405.000 4.183.000 3.480.000
Sum eiendeler 12.070.000 11.182.000 11.629.000 12.114.000 11.676.000
Sum opptjent egenkapital 4.588.000 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000
Sum egenkapital 4.588.000 3.846.000 4.217.000 4.469.000 3.946.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.397.000 5.638.000 5.868.000 6.091.000 6.304.000
Leverandørgjeld 457.000 28.000 25.000 145.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 657.000 764.000 704.000 617.000 631.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 971.000 906.000 814.000 793.000 772.000
Sum kortsiktig gjeld 2.085.000 1.698.000 1.543.000 1.555.000 1.425.000
Sum gjeld og egenkapital 12.070.000 11.182.000 11.628.000 12.115.000 11.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.056.000 1.547.000 1.862.000 2.628.000 2.055.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.9 2.2 2.7 2.4
Likviditetsgrad 2 2.0 1.9 2.2 2.7 2.4
Soliditet 38.0 34.4 36.3 36.9 33.8
Resultatgrad 8.2 -1.5 -0.3 6.8 3.3
Rentedekningsgrad 4.1 -0.7 -0.1 2.9 1.3
Gjeldsgrad 1.6 1.9 1.8 1.7 2
Total kapitalrentabilitet 8.1 -1.2 6.5 3.2
Signatur
25.02.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.02.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex