Søreide Fysioterapi AS
Juridisk navn:  Søreide Fysioterapi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55982090
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax: 55982091
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 934083385
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/24/1983
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.97%
Resultat  
  
547.5%
Egenkapital  
  
563.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.676.000 5.306.000 2.481.000 2.848.000 3.124.000
Resultat: 259.000 40.000 -62.000 22.000 -328.000
Egenkapital: 213.000 -46.000 -86.000 -25.000 -47.000
Regnskap for  Søreide Fysioterapi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.676.000 5.306.000 2.481.000 2.848.000 3.124.000
Driftskostnader -5.401.000 -5.247.000 -2.520.000 -2.814.000 -3.447.000
Driftsresultat 275.000 59.000 -39.000 33.000 -323.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -19.000 -22.000 -11.000 -5.000
Finans -16.000 -19.000 -22.000 -11.000 -5.000
Resultat før skatt 259.000 40.000 -62.000 22.000 -328.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 40.000 -62.000 22.000 -328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 476.000 332.000 336.000 348.000 18.000
Sum omløpsmidler 975.000 808.000 375.000 530.000 561.000
Sum eiendeler 1.451.000 1.140.000 711.000 878.000 579.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 -148.000 -188.000 -127.000 -149.000
Sum egenkapital 213.000 -46.000 -86.000 -25.000 -47.000
Sum langsiktig gjeld 161.000 241.000 317.000 388.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 945.000 480.000 513.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 1.451.000 1.140.000 711.000 876.000 579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.672.000 5.246.000 2.002.000 2.616.000 3.124.000
Andre inntekter 4.000 61.000 479.000 232.000 0
Driftsinntekter 5.676.000 5.306.000 2.481.000 2.848.000 3.124.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.543.000 -4.445.000 -1.801.000 -2.260.000 -2.693.000
Avskrivning -69.000 -40.000 -36.000 -23.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -250.000
Andre driftskostnader -789.000 -762.000 -683.000 -531.000 -482.000
Driftskostnader -5.401.000 -5.247.000 -2.520.000 -2.814.000 -3.447.000
Driftsresultat 275.000 59.000 -39.000 33.000 -323.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -19.000 -22.000 -11.000 -5.000
Finans -16.000 -19.000 -22.000 -11.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 40.000 -62.000 22.000 -328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 307.000 165.000 186.000 0 0
Driftsløsøre 169.000 166.000 149.000 348.000 18.000
Sum varige driftsmidler 476.000 332.000 336.000 348.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 476.000 332.000 336.000 348.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 8.000 100.000 244.000 218.000
Andre fordringer 57.000 104.000 87.000 84.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 864.000 697.000 188.000 202.000 285.000
Sum omløpsmidler 975.000 808.000 375.000 530.000 561.000
Sum eiendeler 1.451.000 1.140.000 711.000 878.000 579.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 -148.000 -188.000 -127.000 -149.000
Sum egenkapital 213.000 -46.000 -86.000 -25.000 -47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 161.000 241.000 317.000 388.000 32.000
Leverandørgjeld 26.000 9.000 119.000 94.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 398.000 523.000 95.000 236.000 281.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 653.000 412.000 267.000 184.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 945.000 480.000 513.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 1.451.000 1.140.000 711.000 876.000 579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -102.000 -137.000 -105.000 17.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 1 1.0
Soliditet 14.7 -12.1 -2.9 -8.1
Resultatgrad 4.8 1.1 -1.6 1.2 -10.3
Rentedekningsgrad 16.2 3.1 -1.8 3 -64.6
Gjeldsgrad 5.8 -25.8 -9.3 -13.3
Total kapitalrentabilitet 1 5.2 -5.5 3.8 -55.8
Signatur
04.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex