Sørensen Eiendommer As
Juridisk navn:  Sørensen Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99238823
Postboks 142 Vinjesjøen Fax:
8469 Bø I Vesterålen 8470 Bø I Vesterålen
Fylke: Kommune:
Nordland
Org.nr: 997420004
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.05%
Resultat  
  
5.88%
Egenkapital  
  
-0.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 963.000 953.000 871.000 783.000 620.000
Resultat: -16.000 -17.000 194.000 -38.000 219.000
Egenkapital: 1.740.000 1.752.000 1.765.000 917.000 946.000
Regnskap for  Sørensen Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 963.000 953.000 871.000 783.000 620.000
Driftskostnader -763.000 -793.000 -520.000 -625.000 -372.000
Driftsresultat 200.000 159.000 351.000 158.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -216.000 -177.000 -158.000 -196.000 -29.000
Finans -216.000 -177.000 -158.000 -195.000 -29.000
Resultat før skatt -16.000 -17.000 194.000 -38.000 219.000
Skattekostnad 4.000 4.000 -46.000 9.000 -56.000
Årsresultat -12.000 -13.000 148.000 -29.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.972.000 6.687.000 6.520.000 4.775.000 1.777.000
Sum omløpsmidler 55.000 49.000 141.000 156.000 350.000
Sum eiendeler 8.027.000 6.736.000 6.661.000 4.931.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 420.000 432.000 445.000 297.000 326.000
Sum egenkapital 1.740.000 1.752.000 1.765.000 917.000 946.000
Sum langsiktig gjeld 5.533.000 4.242.000 4.731.000 3.941.000 1.059.000
Sum kortsiktig gjeld 755.000 743.000 167.000 74.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 8.028.000 6.737.000 6.663.000 4.932.000 2.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 963.000 953.000 871.000 783.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 620.000
Driftsinntekter 963.000 953.000 871.000 783.000 620.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -334.000 -277.000 -133.000 -108.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -429.000 -516.000 -387.000 -517.000 -326.000
Driftskostnader -763.000 -793.000 -520.000 -625.000 -372.000
Driftsresultat 200.000 159.000 351.000 158.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -216.000 -177.000 -158.000 -196.000 -29.000
Finans -216.000 -177.000 -158.000 -195.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -13.000 148.000 -29.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 11.000 0
Fast eiendom 7.803.000 6.465.000 6.397.000 4.603.000 1.583.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 29.000 15.000 39.000 58.000
Sum varige driftsmidler 7.972.000 6.687.000 6.520.000 4.764.000 1.777.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.972.000 6.687.000 6.520.000 4.775.000 1.777.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 13.000 99.000 10.000 255.000
Andre fordringer 0 0 0 20.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 37.000 43.000 126.000 95.000
Sum omløpsmidler 55.000 49.000 141.000 156.000 350.000
Sum eiendeler 8.027.000 6.736.000 6.661.000 4.931.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 420.000 432.000 445.000 297.000 326.000
Sum egenkapital 1.740.000 1.752.000 1.765.000 917.000 946.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 12.000 16.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.533.000 4.242.000 4.731.000 3.941.000 1.059.000
Leverandørgjeld 93.000 99.000 138.000 65.000 23.000
Betalbar skatt 1.000 0 19.000 4.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 -38.000 10.000 0 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 654.000 681.000 0 4.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 755.000 743.000 167.000 74.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 8.028.000 6.737.000 6.663.000 4.932.000 2.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -700.000 -694.000 -26.000 82.000 226.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.8 2.1 2.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.8 2.1 2.9
Soliditet 21.7 2 26.5 18.6 44.4
Resultatgrad 20.8 16.7 40.3 20.2 40.0
Rentedekningsgrad 0.9 0.9 2.2 0.8 8.6
Gjeldsgrad 3.6 2.8 2.8 4.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.4 5.3 3.2 11.6
Signatur
05.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex