Sørlandet Båt As
Juridisk navn:  Sørlandet Båt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99449944
Tromøyveien 26 Tromøyveien 26 Fax:
4841 Arendal 4841 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 915796354
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/3/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.52%
Resultat  
  
101.3%
Egenkapital  
  
31.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.025.000 4.929.000 6.097.000 8.368.000
Resultat: 17.000 -1.308.000 -369.000 -88.000
Egenkapital: -872.000 -1.274.000 34.000 403.000
Regnskap for  Sørlandet Båt As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.025.000 4.929.000 6.097.000 8.368.000
Driftskostnader -6.976.000 -6.227.000 -6.463.000 -8.455.000
Driftsresultat 48.000 -1.297.000 -365.000 -88.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -11.000 -4.000 -1.000
Finans -32.000 -11.000 -4.000 -1.000
Resultat før skatt 17.000 -1.308.000 -369.000 -88.000
Skattekostnad 386.000 0 0 0
Årsresultat 402.000 -1.308.000 -369.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 441.000 70.000 21.000 42.000
Sum omløpsmidler 2.456.000 1.104.000 1.680.000 2.046.000
Sum eiendeler 2.897.000 1.174.000 1.701.000 2.088.000
Sum opptjent egenkapital -1.372.000 -1.774.000 -457.000 -88.000
Sum egenkapital -872.000 -1.274.000 34.000 403.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.769.000 2.448.000 1.668.000 1.685.000
Sum gjeld og egenkapital 2.897.000 1.174.000 1.702.000 2.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.560.000 2.164.000 2.628.000 3.433.000
Andre inntekter 3.465.000 2.766.000 3.469.000 4.935.000
Driftsinntekter 7.025.000 4.929.000 6.097.000 8.368.000
Varekostnad -1.643.000 -1.414.000 -1.071.000 -1.419.000
Lønninger -2.999.000 -2.640.000 -2.794.000 -3.008.000
Avskrivning -15.000 -26.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.319.000 -2.147.000 -2.577.000 -4.007.000
Driftskostnader -6.976.000 -6.227.000 -6.463.000 -8.455.000
Driftsresultat 48.000 -1.297.000 -365.000 -88.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -11.000 -4.000 -1.000
Finans -32.000 -11.000 -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 402.000 -1.308.000 -369.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 386.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 21.000 42.000
Driftsløsøre 55.000 70.000 0 0
Sum varige driftsmidler 55.000 70.000 21.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 441.000 70.000 21.000 42.000
Varebeholdning 150.000 25.000 25.000 71.000
Kundefordringer 1.906.000 787.000 1.058.000 1.364.000
Andre fordringer 241.000 153.000 224.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 160.000 139.000 374.000 207.000
Sum omløpsmidler 2.456.000 1.104.000 1.680.000 2.046.000
Sum eiendeler 2.897.000 1.174.000 1.701.000 2.088.000
Sum opptjent egenkapital -1.372.000 -1.774.000 -457.000 -88.000
Sum egenkapital -872.000 -1.274.000 34.000 403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.620.000 366.000 553.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.035.000 1.144.000 519.000 92.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 525.000 379.000 240.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 589.000 559.000 356.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 3.769.000 2.448.000 1.668.000 1.685.000
Sum gjeld og egenkapital 2.897.000 1.174.000 1.702.000 2.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.313.000 -1.344.000 12.000 361.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 1 1.2
Soliditet -30.1 -108.5 2 19.3
Resultatgrad 0.7 -26.3 -1.1
Rentedekningsgrad 1.5 -117.9 -91.3
Gjeldsgrad -4.3 -1.9 49.1 4.2
Total kapitalrentabilitet 1.7 -110.5 -21.4 -4.2
Signatur
23.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2017
PROKURA
BJØRNTVEDT BREDE ANITA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex