Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørlandet Holding As
Juridisk navn:  Sørlandet Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Noroddveien 20 Noroddveien 20 Fax:
4816 Kolbjørnsvik 4816 Kolbjørnsvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 916721897
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 2/3/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
34.48%
Egenkapital  
  
-6.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -19.000 -29.000 -857.000 -11.000 -11.000
Egenkapital: -316.000 -296.000 -837.000 19.000 19.000
Regnskap for  Sørlandet Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -29.000 -563.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -19.000 -29.000 -563.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -294.000 0 0
Finans 0 0 -294.000 0 0
Resultat før skatt -19.000 -29.000 -857.000 -11.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -29.000 -857.000 -11.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 294.000 294.000
Sum omløpsmidler 16.000 25.000 94.000 19.000 19.000
Sum eiendeler 25.000 34.000 94.000 313.000 313.000
Sum opptjent egenkapital -916.000 -896.000 -867.000 -11.000 -11.000
Sum egenkapital -316.000 -296.000 -837.000 19.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 341.000 323.000 815.000 294.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 117.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 35.000 95.000 313.000 313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -29.000 -563.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -19.000 -29.000 -563.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -19.000 -29.000 -563.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -294.000 0 0
Finans 0 0 -294.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -29.000 -857.000 -11.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 0 294.000 294.000
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 294.000 294.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 25.000 94.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 16.000 25.000 94.000 19.000 19.000
Sum eiendeler 25.000 34.000 94.000 313.000 313.000
Sum opptjent egenkapital -916.000 -896.000 -867.000 -11.000 -11.000
Sum egenkapital -316.000 -296.000 -837.000 19.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 341.000 323.000 815.000 294.000 294.000
Leverandørgjeld 0 8.000 117.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 117.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 35.000 95.000 313.000 313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 17.000 -23.000 19.000 19.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0 3.1 0.8 0 0.0
Soliditet -845.7 -881.1 6.1 6.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.9
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 15.5 15.5
Total kapitalrentabilitet -82.9 -592.6 -3.5 -3.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex