Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørlandet Resort Eiendom Gjervold Gård As
Juridisk navn:  Sørlandet Resort Eiendom Gjervold Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hoveveien 65 Hoveveien 65 Fax:
4818 Færvik 4818 Færvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 920342906
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Akonto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-344.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -30.000 -15.000
Egenkapital: -22.000 9.000
Regnskap for  Sørlandet Resort Eiendom Gjervold Gård As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -30.000 -15.000
Driftsresultat -30.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -30.000 -15.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -30.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 140.000 140.000
Sum eiendeler 140.000 140.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -15.000
Sum egenkapital -22.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -15.000
Driftskostnader -30.000 -15.000
Driftsresultat -30.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -30.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 140.000 140.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 140.000 140.000
Sum eiendeler 140.000 140.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -15.000
Sum egenkapital -22.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 132.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 30.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -15.7 6.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.4 14.6
Total kapitalrentabilitet -21.4 -10.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex