Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørlandet Resort Hotell Eiendom As
Juridisk navn:  Sørlandet Resort Hotell Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arendal Herregaard Hoveveien 65 Arendal Herregaard Hoveveien 65 Fax:
4818 Færvik 4818 Færvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 920016618
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.72%
Resultat  
  
-41.59%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.547.000 2.055.000 11.000
Resultat: 757.000 1.296.000 -11.000
Egenkapital: 30.000 30.000 19.000
Regnskap for  Sørlandet Resort Hotell Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.547.000 2.055.000 11.000
Driftskostnader -791.000 -526.000 -22.000
Driftsresultat 757.000 1.529.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -233.000 0
Finans 0 -233.000 0
Resultat før skatt 757.000 1.296.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 757.000 1.296.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.844.000 18.161.000 828.000
Sum omløpsmidler 4.127.000 1.921.000 3.000
Sum eiendeler 21.971.000 20.082.000 831.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -11.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 21.162.000 18.745.000 791.000
Sum kortsiktig gjeld 780.000 1.307.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 21.972.000 20.082.000 831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.547.000 2.055.000 11.000
Driftsinntekter 1.547.000 2.055.000 11.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -642.000 -433.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -93.000 -22.000
Driftskostnader -791.000 -526.000 -22.000
Driftsresultat 757.000 1.529.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -233.000 0
Finans 0 -233.000 0
Konsernbidrag 757.000 -1.285.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 757.000 1.296.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 17.630.000 17.946.000 828.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 214.000 214.000 0
Sum varige driftsmidler 17.844.000 18.161.000 828.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.844.000 18.161.000 828.000
Varebeholdning 707.000 0 0
Kundefordringer 3.420.000 1.920.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 4.127.000 1.921.000 3.000
Sum eiendeler 21.971.000 20.082.000 831.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -11.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.162.000 18.745.000 791.000
Leverandørgjeld 22.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 758.000 1.305.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 780.000 1.307.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 21.972.000 20.082.000 831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.347.000 614.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 5.3 1.5 0.1
Likviditetsgrad 2 4.4 1.5 0.1
Soliditet 0.1 0.1 2.3
Resultatgrad 48.9 74.4
Rentedekningsgrad 6.6
Gjeldsgrad 731.4 668.4 42.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 7.6 -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex