Sørmarka AS
Juridisk navn:  Sørmarka AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64858100
Enebakkveien 625 Enebakkveien 625 Fax: 64875250
1404 Siggerud 1404 Siggerud
Fylke: Kommune: www.sormarka.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 982797985
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 72
Etableringsdato: 12/27/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Mercator As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.16%
Resultat  
  
-80.59%
Egenkapital  
  
-2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.261.000 50.671.000 48.927.000 47.184.000 45.947.000
Resultat: 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000 1.290.000
Egenkapital: 33.878.000 34.606.000 29.621.000 29.479.000 22.882.000
Regnskap for  Sørmarka AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.261.000 50.671.000 48.927.000 47.184.000 45.947.000
Driftskostnader -50.343.000 -46.999.000 -47.022.000 -44.113.000 -44.374.000
Driftsresultat 918.000 3.672.000 1.905.000 3.071.000 1.573.000
Finansinntekter 68.000 88.000 183.000 157.000 190.000
Finanskostnader -346.000 -462.000 -429.000 -455.000 -473.000
Finans -278.000 -374.000 -246.000 -298.000 -283.000
Resultat før skatt 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000 1.290.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000 1.290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.990.000 40.986.000 44.108.000 43.909.000 43.853.000
Sum omløpsmidler 21.806.000 22.372.000 18.130.000 17.463.000 16.108.000
Sum eiendeler 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.372.000 59.961.000
Sum opptjent egenkapital 28.878.000 29.606.000 24.621.000 24.479.000 -20.618.000
Sum egenkapital 33.878.000 34.606.000 29.621.000 29.479.000 22.882.000
Sum langsiktig gjeld 28.930.000 20.824.000 23.757.000 24.039.000 28.939.000
Sum kortsiktig gjeld 7.988.000 7.928.000 8.860.000 7.855.000 8.140.000
Sum gjeld og egenkapital 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.373.000 59.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.604.000 45.838.000 46.806.000 45.102.000 43.615.000
Andre inntekter 2.657.000 4.833.000 2.121.000 2.082.000 2.333.000
Driftsinntekter 51.261.000 50.671.000 48.927.000 47.184.000 45.947.000
Varekostnad -8.159.000 -7.653.000 -7.775.000 -6.679.000 -7.437.000
Lønninger -24.257.000 -22.646.000 -22.497.000 -21.900.000 -21.552.000
Avskrivning -5.200.000 -4.821.000 -4.313.000 -3.898.000 -3.910.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.660.000 -11.851.000 -12.412.000 -11.609.000 -11.453.000
Driftskostnader -50.343.000 -46.999.000 -47.022.000 -44.113.000 -44.374.000
Driftsresultat 918.000 3.672.000 1.905.000 3.071.000 1.573.000
Finansinntekter 68.000 88.000 183.000 157.000 190.000
Finanskostnader -346.000 -462.000 -429.000 -455.000 -473.000
Finans -278.000 -374.000 -246.000 -298.000 -283.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000 1.290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 43.026.000 35.782.000 37.698.000 38.419.000 35.296.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.965.000 5.204.000 6.409.000 5.490.000 8.557.000
Sum varige driftsmidler 48.990.000 40.986.000 44.108.000 43.909.000 43.853.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 48.990.000 40.986.000 44.108.000 43.909.000 43.853.000
Varebeholdning 528.000 483.000 503.000 508.000 532.000
Kundefordringer 2.020.000 2.156.000 2.117.000 2.992.000 2.999.000
Andre fordringer 359.000 526.000 738.000 616.000 428.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.898.000 19.207.000 14.772.000 13.347.000 12.150.000
Sum omløpsmidler 21.806.000 22.372.000 18.130.000 17.463.000 16.108.000
Sum eiendeler 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.372.000 59.961.000
Sum opptjent egenkapital 28.878.000 29.606.000 24.621.000 24.479.000 -20.618.000
Sum egenkapital 33.878.000 34.606.000 29.621.000 29.479.000 22.882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.095.000 9.933.000 11.930.000 10.675.000 14.639.000
Gjeld til kredittinstitutt 297.000 246.000 4.173.000 5.758.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 28.930.000 20.824.000 23.757.000 24.039.000 28.939.000
Leverandørgjeld 1.689.000 2.267.000 2.485.000 0 1.845.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.699.000 2.242.000 2.203.000 2.097.000 2.163.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.303.000 3.172.000 0 0 4.029.000
Sum kortsiktig gjeld 7.988.000 7.928.000 8.860.000 7.855.000 8.140.000
Sum gjeld og egenkapital 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.373.000 59.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.818.000 14.444.000 9.270.000 9.608.000 7.968.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.8 2 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 2.7 2.8 2 2.2 2.0
Soliditet 47.9 54.6 47.6 48.0 38.2
Resultatgrad 1.8 7.2 3.9 6.5 3.4
Rentedekningsgrad 2.7 7.9 4.4 7.1 3.7
Gjeldsgrad 1.1 0.8 1.1 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 1.4 5.9 3.4 5.3 2.9
Signatur
19.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Sørmarka AS
Sørmarka kurs- og konferansesenter/hotell ligger vakkert og landlig til, kun 20 minutter fra Oslo sentrum.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex