Søvik & Hegna AS
Juridisk navn:  Søvik & Hegna AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98221847
Arne Garborgs Gate 5 Arne Garborgs Gate 5 Fax:
3718 Skien 3718 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 985269319
Aksjekapital: 240.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-16.22%
Egenkapital  
  
-15.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 10.000 0 0
Resultat: -43.000 -37.000 940.000 952.000 46.000
Egenkapital: 226.000 269.000 1.429.000 489.000 -462.000
Regnskap for  Søvik & Hegna AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 10.000 0 0
Driftskostnader -43.000 -37.000 -13.000 -19.000 -138.000
Driftsresultat -43.000 -37.000 -3.000 -19.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 946.000 1.014.000 231.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -43.000 -47.000
Finans 0 0 943.000 971.000 184.000
Resultat før skatt -43.000 -37.000 940.000 952.000 46.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -37.000 940.000 952.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 507.000 699.000
Sum omløpsmidler 226.000 272.000 1.432.000 296.000 458.000
Sum eiendeler 226.000 272.000 1.432.000 803.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 29.000 1.189.000 249.000 -702.000
Sum egenkapital 226.000 269.000 1.429.000 489.000 -462.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 312.000 1.421.000
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 2.000 2.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 272.000 1.431.000 803.000 1.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 10.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 10.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -37.000 -13.000 -19.000 -138.000
Driftskostnader -43.000 -37.000 -13.000 -19.000 -138.000
Driftsresultat -43.000 -37.000 -3.000 -19.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 946.000 1.014.000 231.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -43.000 -47.000
Finans 0 0 943.000 971.000 184.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -37.000 940.000 952.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 507.000 699.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 507.000 699.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 259.000 1.351.000 176.000 361.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 226.000 13.000 81.000 120.000 97.000
Sum omløpsmidler 226.000 272.000 1.432.000 296.000 458.000
Sum eiendeler 226.000 272.000 1.432.000 803.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 29.000 1.189.000 249.000 -702.000
Sum egenkapital 226.000 269.000 1.429.000 489.000 -462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 312.000 1.421.000
Leverandørgjeld 0 3.000 2.000 2.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 192.000
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 2.000 2.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 272.000 1.431.000 803.000 1.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 226.000 269.000 1.430.000 294.000 260.000
Likviditetsgrad 1 90.7 7 1 2.3
Likviditetsgrad 2 0 90.7 7 1 2.4
Soliditet 1 98.9 99.9 60.9 -39.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 2.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.6 -3.5
Total kapitalrentabilitet -13.6 65.9 123.9 8.0
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex