Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søviken Invest AS
Juridisk navn:  Søviken Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55221000
Søvikneset 14 Søvikneset 14 Fax: 55229101
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989704281
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
2.47%
Resultat  
  
-32.57%
Egenkapital  
  
12.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.660.000 1.620.000 1.940.000 1.620.000 1.620.000
Resultat: 410.000 608.000 1.030.000 562.000 566.000
Egenkapital: 2.085.000 1.857.000 1.511.000 1.508.000 1.289.000
Regnskap for  Søviken Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.660.000 1.620.000 1.940.000 1.620.000 1.620.000
Driftskostnader -521.000 -592.000 -434.000 -480.000 -623.000
Driftsresultat 1.139.000 1.028.000 1.506.000 1.140.000 997.000
Finansinntekter 0 0 -98.000 0 0
Finanskostnader -729.000 -421.000 -377.000 -578.000 -432.000
Finans -729.000 -421.000 -475.000 -578.000 -432.000
Resultat før skatt 410.000 608.000 1.030.000 562.000 566.000
Skattekostnad -182.000 -162.000 -280.000 -41.000 -217.000
Årsresultat 228.000 447.000 750.000 521.000 348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.532.000 11.150.000 11.814.000 10.862.000 11.013.000
Sum omløpsmidler 2.131.000 540.000 352.000 189.000 275.000
Sum eiendeler 12.663.000 11.690.000 12.166.000 11.051.000 11.288.000
Sum opptjent egenkapital 1.985.000 1.757.000 1.411.000 1.408.000 1.189.000
Sum egenkapital 2.085.000 1.857.000 1.511.000 1.508.000 1.289.000
Sum langsiktig gjeld 9.198.000 9.170.000 9.159.000 9.112.000 9.699.000
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 663.000 1.496.000 432.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 12.664.000 11.690.000 12.166.000 11.052.000 11.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.660.000 1.620.000 1.940.000 1.620.000 1.620.000
Driftsinntekter 1.660.000 1.620.000 1.940.000 1.620.000 1.620.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -236.000 -281.000 -231.000 -231.000 -346.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -311.000 -203.000 -249.000 -277.000
Driftskostnader -521.000 -592.000 -434.000 -480.000 -623.000
Driftsresultat 1.139.000 1.028.000 1.506.000 1.140.000 997.000
Finansinntekter 0 0 -98.000 0 0
Finanskostnader -729.000 -421.000 -377.000 -578.000 -432.000
Finans -729.000 -421.000 -475.000 -578.000 -432.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 228.000 447.000 750.000 521.000 348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 20.000
Fast eiendom 10.015.000 10.251.000 10.531.000 10.762.000 10.993.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.015.000 10.251.000 10.531.000 10.762.000 10.993.000
Sum finansielle anleggsmidler 517.000 899.000 1.282.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 10.532.000 11.150.000 11.814.000 10.862.000 11.013.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.660.000 270.000 0 0 0
Andre fordringer 59.000 66.000 150.000 175.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 100.000
Kasse, bank 413.000 204.000 82.000 14.000 171.000
Sum omløpsmidler 2.131.000 540.000 352.000 189.000 275.000
Sum eiendeler 12.663.000 11.690.000 12.166.000 11.051.000 11.288.000
Sum opptjent egenkapital 1.985.000 1.757.000 1.411.000 1.408.000 1.189.000
Sum egenkapital 2.085.000 1.857.000 1.511.000 1.508.000 1.289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 92.000 64.000 53.000 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.198.000 9.170.000 9.159.000 9.112.000 9.699.000
Leverandørgjeld 39.000 37.000 74.000 0 60.000
Betalbar skatt 0 0 0 -101.000 237.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.342.000 626.000 1.422.000 533.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 663.000 1.496.000 432.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 12.664.000 11.690.000 12.166.000 11.052.000 11.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 750.000 -123.000 -1.144.000 -243.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.8 0.2 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8 0.2 0.5 1.0
Soliditet 16.5 15.9 12.4 13.6 11.4
Resultatgrad 68.6 63.5 77.6 70.4 61.5
Rentedekningsgrad 1.6 2.4 4 2.0 2.3
Gjeldsgrad 5.1 5.3 7.1 6.3 7.8
Total kapitalrentabilitet 9 8.8 11.6 10.3 8.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex