Südøst AS
Juridisk navn:  Südøst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23121680
John Colletts Allé 82C Nydalsveien 28 Fax: 23121681
0854 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989894668
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -208.000 -45.000 -255.000 -17.000
Egenkapital: -955.000 -955.000 -747.000 -702.000 -512.000
Regnskap for  Südøst AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -208.000 -45.000 -255.000 -47.000
Driftsresultat 0 -208.000 -45.000 -255.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 30.000
Resultat før skatt 0 -208.000 -45.000 -255.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 10.000
Årsresultat 0 -208.000 -45.000 -255.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 6.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 55.000 97.000 343.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 55.000 97.000 349.000
Sum opptjent egenkapital -992.000 -992.000 -783.000 -738.000 -548.000
Sum egenkapital -955.000 -955.000 -747.000 -702.000 -512.000
Sum langsiktig gjeld 490.000 0 0 0 65.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 985.000 802.000 799.000 796.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 56.000 98.000 350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -13.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -195.000 -45.000 -255.000 -47.000
Driftskostnader 0 -208.000 -45.000 -255.000 -47.000
Driftsresultat 0 -208.000 -45.000 -255.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -208.000 -45.000 -255.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 6.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 12.000 59.000
Andre fordringer 30.000 30.000 55.000 82.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 2.000 67.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 55.000 97.000 343.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 55.000 97.000 349.000
Sum opptjent egenkapital -992.000 -992.000 -783.000 -738.000 -548.000
Sum egenkapital -955.000 -955.000 -747.000 -702.000 -512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 65.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 490.000 0 0 0 65.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 495.000 985.000 802.000 799.000 796.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 985.000 802.000 799.000 796.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 56.000 98.000 350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -465.000 -955.000 -747.000 -702.000 -453.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.1 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.5
Soliditet -3183.3 -3183.3 -1358.2 -723.7 -146.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.1 -1.1 -1.7
Total kapitalrentabilitet 0 -693.3 -81.8 -262.9 -4.9
Signatur
29.02.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex