Südøst Sagene AS
Juridisk navn:  Südøst Sagene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22701570
John Colletts Allé 82C Nydalsveien 28 Fax: 22701571
0854 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994241648
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
87.64%
Egenkapital  
  
-9.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -11.000 -89.000 -33.000 0 -26.000
Egenkapital: 91.000 101.000 168.000 190.000 186.000
Regnskap for  Südøst Sagene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -89.000 -32.000 0 -56.000
Driftsresultat -11.000 -89.000 -32.000 0 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 30.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 30.000
Resultat før skatt -11.000 -89.000 -33.000 0 -26.000
Skattekostnad 0 23.000 11.000 4.000 17.000
Årsresultat -11.000 -67.000 -22.000 4.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 278.000 288.000 377.000 459.000 459.000
Sum eiendeler 278.000 288.000 377.000 459.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 70.000 137.000 159.000 156.000
Sum egenkapital 91.000 101.000 168.000 190.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 47.000 70.000 91.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 140.000 139.000 178.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 278.000 288.000 377.000 459.000 460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -89.000 -32.000 0 -56.000
Driftskostnader -11.000 -89.000 -32.000 0 -56.000
Driftsresultat -11.000 -89.000 -32.000 0 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 30.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -67.000 -22.000 4.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 288.000 288.000 377.000 459.000 459.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 278.000 288.000 377.000 459.000 459.000
Sum eiendeler 278.000 288.000 377.000 459.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 70.000 137.000 159.000 156.000
Sum egenkapital 91.000 101.000 168.000 190.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 47.000 70.000 91.000 119.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.000 47.000 70.000 91.000 119.000
Leverandørgjeld 0 0 0 25.000 0
Betalbar skatt 11.000 11.000 11.000 24.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 140.000 139.000 178.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 278.000 288.000 377.000 459.000 460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 148.000 238.000 281.000 305.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 2.7 2.6 3.0
Likviditetsgrad 2 2 2.1 2.7 2.6 3.0
Soliditet 32.7 35.1 44.6 41.4 40.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 1.9 1.2 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet -30.9 -8.5 0 -5.7
Signatur
29.02.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex