S-F Maskin As
Juridisk navn:  S-F Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91695752
Bakketun Tjørvågvegen 392 Bakketun Tjørvågvegen 392 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 913261372
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/21/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.25%
Resultat  
  
-252.63%
Egenkapital  
  
-77.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 811.000 729.000 642.000 400.000 62.000
Resultat: -116.000 76.000 -77.000 -91.000 29.000
Egenkapital: 33.000 149.000 74.000 -40.000 51.000
Regnskap for  S-F Maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 811.000 729.000 642.000 400.000 62.000
Driftskostnader -911.000 -637.000 -698.000 -475.000 -33.000
Driftsresultat -100.000 91.000 -57.000 -76.000 29.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -18.000 -20.000 -15.000 0
Finans -16.000 -16.000 -20.000 -15.000 0
Resultat før skatt -116.000 76.000 -77.000 -91.000 29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -8.000
Årsresultat -116.000 76.000 -77.000 -91.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000 349.000 434.000 484.000 0
Sum omløpsmidler 224.000 297.000 49.000 119.000 71.000
Sum eiendeler 472.000 646.000 483.000 603.000 71.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -71.000 -146.000 -70.000 21.000
Sum egenkapital 33.000 149.000 74.000 -40.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 226.000 281.000 334.000 385.000 0
Sum kortsiktig gjeld 213.000 216.000 76.000 259.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 646.000 484.000 604.000 71.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 800.000 729.000 642.000 400.000 62.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 811.000 729.000 642.000 400.000 62.000
Varekostnad -97.000 -82.000 -99.000 -25.000 -5.000
Lønninger -61.000 -107.000 0 -3.000 0
Avskrivning -133.000 -117.000 -120.000 -67.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -620.000 -331.000 -479.000 -380.000 -28.000
Driftskostnader -911.000 -637.000 -698.000 -475.000 -33.000
Driftsresultat -100.000 91.000 -57.000 -76.000 29.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -18.000 -20.000 -15.000 0
Finans -16.000 -16.000 -20.000 -15.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -116.000 76.000 -77.000 -91.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 56.000 73.000 44.000 0 0
Driftsløsøre 192.000 276.000 390.000 484.000 0
Sum varige driftsmidler 248.000 349.000 434.000 484.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 248.000 349.000 434.000 484.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 112.000 108.000 0 68.000 0
Andre fordringer 21.000 29.000 37.000 45.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 160.000 12.000 7.000 0
Sum omløpsmidler 224.000 297.000 49.000 119.000 71.000
Sum eiendeler 472.000 646.000 483.000 603.000 71.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -71.000 -146.000 -70.000 21.000
Sum egenkapital 33.000 149.000 74.000 -40.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 226.000 281.000 334.000 385.000 0
Leverandørgjeld 67.000 12.000 13.000 57.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 89.000 33.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 114.000 30.000 196.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 216.000 76.000 259.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 646.000 484.000 604.000 71.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 81.000 -27.000 -140.000 51.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 0.6 0.5 3.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 0.6 0.5 3.6
Soliditet 7 23.1 15.3 -6.6 71.8
Resultatgrad -12.3 12.5 -8.9 -19.0 46.8
Rentedekningsgrad -6.3 5.1 -2.9 -5.1
Gjeldsgrad 13.3 3.3 5.5 -16.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -21.2 14.4 -11.8 -12.6 40.8
Signatur
23.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
TJERVÅG FRODE BERG
Prokurister
23.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex