SKOGBRUKSUTSTYR AS
Juridisk navn:  SKOGBRUKSUTSTYR AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35076524
Vesåsvegen 179 Vesåsvegen 179 Fax:
3890 Vinje 3890 Vinje
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 911880148
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bringsvær Rekneskapstenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.97%
Resultat  
  
1023.08%
Egenkapital  
  
25.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.436.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000 744.000
Resultat: 146.000 13.000 61.000 411.000 -2.000
Egenkapital: 562.000 448.000 438.000 392.000 284.000
Regnskap for  SKOGBRUKSUTSTYR AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.436.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000 744.000
Driftskostnader -1.271.000 -1.239.000 -2.083.000 -1.357.000 -743.000
Driftsresultat 166.000 54.000 75.000 415.000 2.000
Finansinntekter 0 4.000 4.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -45.000 -19.000 -5.000 -4.000
Finans -20.000 -41.000 -15.000 -5.000 -4.000
Resultat før skatt 146.000 13.000 61.000 411.000 -2.000
Skattekostnad -32.000 -3.000 -15.000 -103.000 -1.000
Årsresultat 114.000 10.000 46.000 308.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.184.000 24.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.021.000 833.000 1.288.000 646.000 305.000
Sum eiendeler 5.205.000 857.000 1.288.000 646.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 462.000 348.000 338.000 292.000 184.000
Sum egenkapital 562.000 448.000 438.000 392.000 284.000
Sum langsiktig gjeld 4.249.000 1.000 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 396.000 408.000 836.000 255.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 5.207.000 857.000 1.289.000 647.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.377.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000 744.000
Andre inntekter 59.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.436.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000 744.000
Varekostnad -1.083.000 -1.125.000 -1.932.000 -1.288.000 -668.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -30.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -114.000 -151.000 -69.000 -75.000
Driftskostnader -1.271.000 -1.239.000 -2.083.000 -1.357.000 -743.000
Driftsresultat 166.000 54.000 75.000 415.000 2.000
Finansinntekter 0 4.000 4.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -45.000 -19.000 -5.000 -4.000
Finans -20.000 -41.000 -15.000 -5.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat 114.000 10.000 46.000 308.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.106.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 78.000 24.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.184.000 24.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.184.000 24.000 0 0 0
Varebeholdning 445.000 445.000 262.000 159.000 255.000
Kundefordringer 80.000 214.000 551.000 318.000 0
Andre fordringer 24.000 0 0 52.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 471.000 174.000 452.000 111.000 49.000
Sum omløpsmidler 1.021.000 833.000 1.288.000 646.000 305.000
Sum eiendeler 5.205.000 857.000 1.288.000 646.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 462.000 348.000 338.000 292.000 184.000
Sum egenkapital 562.000 448.000 438.000 392.000 284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 1.000 15.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.249.000 1.000 15.000 0 0
Leverandørgjeld 366.000 31.000 574.000 32.000 4.000
Betalbar skatt 0 17.000 0 103.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 83.000 233.000 120.000 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 278.000 29.000 1.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 396.000 408.000 836.000 255.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 5.207.000 857.000 1.289.000 647.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 625.000 425.000 452.000 391.000 284.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2 1.5 2.5 14.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1 1.2 1.9 2.4
Soliditet 10.8 52.3 3 60.6 93.1
Resultatgrad 11.6 4.2 3.5 23.4 0.3
Rentedekningsgrad 8.3 1.2 3.9 8 0.5
Gjeldsgrad 8.3 0.9 1.9 0.7 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 6.8 6.1 64.1 0.7
Signatur
30.04.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex