Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
S Solem As
Juridisk navn:  S Solem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72486300
Fannremsflata 21 Fannremsflata 21 Fax: 72486141
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 939361324
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/15/1986
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jarle solem oljeforretning as
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Optimal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.55%
Resultat  
  
-88.44%
Egenkapital  
  
0.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.308.000 22.187.000 19.682.000 17.760.000 16.547.000
Resultat: 92.000 796.000 1.231.000 688.000 1.196.000
Egenkapital: 7.958.000 7.887.000 7.246.000 6.290.000 5.753.000
Regnskap for  S Solem As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.308.000 22.187.000 19.682.000 17.760.000 16.547.000
Driftskostnader -21.701.000 -21.153.000 -18.324.000 -16.952.000 -15.265.000
Driftsresultat 607.000 1.034.000 1.359.000 808.000 1.283.000
Finansinntekter 32.000 39.000 27.000 26.000 42.000
Finanskostnader -547.000 -276.000 -155.000 -146.000 -129.000
Finans -515.000 -237.000 -128.000 -120.000 -87.000
Resultat før skatt 92.000 796.000 1.231.000 688.000 1.196.000
Skattekostnad -22.000 -155.000 -275.000 -151.000 -296.000
Årsresultat 71.000 641.000 956.000 537.000 900.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.207.000 18.475.000 6.979.000 8.515.000 6.697.000
Sum omløpsmidler 4.787.000 4.762.000 8.239.000 5.222.000 3.966.000
Sum eiendeler 21.994.000 23.237.000 15.218.000 13.737.000 10.663.000
Sum opptjent egenkapital 7.458.000 7.387.000 6.746.000 5.790.000 5.253.000
Sum egenkapital 7.958.000 7.887.000 7.246.000 6.290.000 5.753.000
Sum langsiktig gjeld 11.442.000 13.293.000 3.762.000 4.902.000 3.080.000
Sum kortsiktig gjeld 2.594.000 2.058.000 4.210.000 2.544.000 1.831.000
Sum gjeld og egenkapital 21.994.000 23.238.000 15.218.000 13.736.000 10.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.605.000 18.398.000 16.530.000 14.589.000 14.323.000
Andre inntekter 3.703.000 3.789.000 3.153.000 3.171.000 2.224.000
Driftsinntekter 22.308.000 22.187.000 19.682.000 17.760.000 16.547.000
Varekostnad -15.719.000 -15.767.000 -13.641.000 -11.952.000 -11.605.000
Lønninger -1.903.000 -1.791.000 -1.813.000 -1.640.000 -1.436.000
Avskrivning -1.608.000 -1.455.000 -1.193.000 -1.023.000 -700.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.471.000 -2.140.000 -1.677.000 -2.337.000 -1.524.000
Driftskostnader -21.701.000 -21.153.000 -18.324.000 -16.952.000 -15.265.000
Driftsresultat 607.000 1.034.000 1.359.000 808.000 1.283.000
Finansinntekter 32.000 39.000 27.000 26.000 42.000
Finanskostnader -547.000 -276.000 -155.000 -146.000 -129.000
Finans -515.000 -237.000 -128.000 -120.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 641.000 956.000 537.000 900.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 6.039.000 7.298.000 5.379.000 6.832.000 5.156.000
Driftsløsøre 2.427.000 2.436.000 259.000 342.000 190.000
Sum varige driftsmidler 8.466.000 9.734.000 5.638.000 7.174.000 5.346.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.741.000 8.741.000 1.341.000 1.341.000 1.351.000
Sum anleggsmidler 17.207.000 18.475.000 6.979.000 8.515.000 6.697.000
Varebeholdning 225.000 85.000 194.000 329.000 50.000
Kundefordringer 3.160.000 2.821.000 2.540.000 2.601.000 1.920.000
Andre fordringer 24.000 35.000 361.000 142.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 778.000 1.214.000 4.538.000 1.739.000 1.811.000
Sum omløpsmidler 4.787.000 4.762.000 8.239.000 5.222.000 3.966.000
Sum eiendeler 21.994.000 23.237.000 15.218.000 13.737.000 10.663.000
Sum opptjent egenkapital 7.458.000 7.387.000 6.746.000 5.790.000 5.253.000
Sum egenkapital 7.958.000 7.887.000 7.246.000 6.290.000 5.753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 618.000 636.000 534.000 547.000 408.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 281.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.442.000 13.293.000 3.762.000 4.902.000 3.080.000
Leverandørgjeld 2.005.000 1.577.000 3.445.000 1.949.000 1.234.000
Betalbar skatt 39.000 54.000 289.000 11.000 158.000
Skyldig offentlige avgifter 338.000 280.000 330.000 155.000 258.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 147.000 145.000 147.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 2.594.000 2.058.000 4.210.000 2.544.000 1.831.000
Sum gjeld og egenkapital 21.994.000 23.238.000 15.218.000 13.736.000 10.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.193.000 2.704.000 4.029.000 2.678.000 2.135.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.3 2 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 1.8 2.3 1.9 1.9 2.2
Soliditet 36.2 33.9 47.6 45.8 53.9
Resultatgrad 2.7 4.7 6.9 4.5 7.8
Rentedekningsgrad 1.1 3.7 8.8 5.5 10.3
Gjeldsgrad 1.8 1.9 1.1 1.2 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.9 4.6 9.1 6.1 12.4
Signatur
06.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex