Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sa-Bygg As
Juridisk navn:  Sa-Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90184003
Dalaneveien 18 Dalaneveien 18 Fax: 35982053
3772 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 987216174
Aksjekapital: 1.840.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/15/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Kragerø Regnskapssenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
87.15%
Resultat  
  
357.26%
Egenkapital  
  
13.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.796.000 4.700.000 8.405.000 10.457.000 12.530.000
Resultat: 535.000 117.000 61.000 -413.000 -852.000
Egenkapital: -3.332.000 -3.867.000 -4.184.000 -4.245.000 -4.832.000
Regnskap for  Sa-Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.796.000 4.700.000 8.405.000 10.457.000 12.530.000
Driftskostnader -8.038.000 -4.251.000 -8.036.000 -10.559.000 -12.956.000
Driftsresultat 759.000 448.000 368.000 -102.000 -427.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -224.000 -332.000 -307.000 -312.000 -425.000
Finans -224.000 -332.000 -307.000 -312.000 -425.000
Resultat før skatt 535.000 117.000 61.000 -413.000 -852.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 535.000 117.000 61.000 -413.000 -852.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.843.000 1.909.000 1.822.000 1.956.000 2.126.000
Sum omløpsmidler 1.536.000 776.000 1.098.000 1.206.000 1.955.000
Sum eiendeler 3.379.000 2.685.000 2.920.000 3.162.000 4.081.000
Sum opptjent egenkapital -5.172.000 -5.707.000 -5.824.000 -5.885.000 -5.472.000
Sum egenkapital -3.332.000 -3.867.000 -4.184.000 -4.245.000 -4.832.000
Sum langsiktig gjeld 4.189.000 4.691.000 4.010.000 4.047.000 5.354.000
Sum kortsiktig gjeld 2.522.000 1.861.000 3.095.000 3.360.000 3.558.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 2.685.000 2.921.000 3.162.000 4.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.723.000 4.436.000 8.170.000 10.376.000 12.339.000
Andre inntekter 74.000 264.000 234.000 81.000 190.000
Driftsinntekter 8.796.000 4.700.000 8.405.000 10.457.000 12.530.000
Varekostnad -5.438.000 -1.879.000 -4.421.000 -5.866.000 -6.619.000
Lønninger -1.785.000 -1.753.000 -2.592.000 -3.596.000 -4.613.000
Avskrivning -67.000 -61.000 -96.000 -170.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -748.000 -558.000 -927.000 -927.000 -1.464.000
Driftskostnader -8.038.000 -4.251.000 -8.036.000 -10.559.000 -12.956.000
Driftsresultat 759.000 448.000 368.000 -102.000 -427.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -224.000 -332.000 -307.000 -312.000 -425.000
Finans -224.000 -332.000 -307.000 -312.000 -425.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 535.000 117.000 61.000 -413.000 -852.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.811.000 1.874.000 1.822.000 1.883.000 1.944.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 35.000 0 72.000 181.000
Sum varige driftsmidler 1.843.000 1.909.000 1.822.000 1.956.000 2.126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.843.000 1.909.000 1.822.000 1.956.000 2.126.000
Varebeholdning 126.000 269.000 366.000 414.000 414.000
Kundefordringer 1.367.000 439.000 632.000 529.000 1.184.000
Andre fordringer 0 7.000 7.000 65.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 61.000 93.000 198.000 271.000
Sum omløpsmidler 1.536.000 776.000 1.098.000 1.206.000 1.955.000
Sum eiendeler 3.379.000 2.685.000 2.920.000 3.162.000 4.081.000
Sum opptjent egenkapital -5.172.000 -5.707.000 -5.824.000 -5.885.000 -5.472.000
Sum egenkapital -3.332.000 -3.867.000 -4.184.000 -4.245.000 -4.832.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 732.000 584.000 775.000 775.000 726.000
Sum langsiktig gjeld 4.189.000 4.691.000 4.010.000 4.047.000 5.354.000
Leverandørgjeld 887.000 701.000 1.467.000 1.571.000 858.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 410.000 273.000 411.000 544.000 673.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 493.000 304.000 441.000 470.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 2.522.000 1.861.000 3.095.000 3.360.000 3.558.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 2.685.000 2.921.000 3.162.000 4.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -986.000 -1.085.000 -1.997.000 -2.154.000 -1.603.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.2 0.3 0.5
Soliditet -98.6 -143.2 -134.3 -118.4
Resultatgrad 8.6 9.5 4.4 -1.0 -3.4
Rentedekningsgrad 3.4 1.3 1.2 -0.3 -1.0
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 22.5 16.7 12.6 -3.2 -10.5
Signatur
30.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex