Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Safari-Mat AS
Juridisk navn:  Safari-Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 28400000
Sentrumsv 6 Fax: 0
7160 Bjugn 7160 Bjugn
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Bjugn
Org.nr: 916834411
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/1978 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Fosen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-530.77%
Egenkapital  
  
-1.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -56.000 13.000 32.000 9.000 -149.000
Egenkapital: 2.022.000 2.055.000 2.042.000 2.013.000 1.999.000
Regnskap for  Safari-Mat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -118.000 -17.000 -21.000 -33.000 -44.000
Driftsresultat -118.000 -17.000 -21.000 -33.000 -44.000
Finansinntekter 62.000 30.000 53.000 46.000 66.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -170.000
Finans 62.000 30.000 53.000 43.000 -104.000
Resultat før skatt -56.000 13.000 32.000 9.000 -149.000
Skattekostnad 23.000 1.000 -3.000 5.000 5.000
Årsresultat -33.000 14.000 29.000 14.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 674.000 1.298.000 1.334.000 1.337.000 1.335.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 879.000 821.000 789.000 807.000
Sum eiendeler 2.143.000 2.177.000 2.155.000 2.126.000 2.142.000
Sum opptjent egenkapital 1.922.000 1.955.000 1.942.000 1.913.000 1.899.000
Sum egenkapital 2.022.000 2.055.000 2.042.000 2.013.000 1.999.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 122.000 113.000 113.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.144.000 2.177.000 2.155.000 2.126.000 2.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -17.000 -21.000 -33.000 -44.000
Driftskostnader -118.000 -17.000 -21.000 -33.000 -44.000
Driftsresultat -118.000 -17.000 -21.000 -33.000 -44.000
Finansinntekter 62.000 30.000 53.000 46.000 66.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -170.000
Finans 62.000 30.000 53.000 43.000 -104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 14.000 29.000 14.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 10.000 9.000 13.000 8.000
Fast eiendom 0 647.000 647.000 647.000 647.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 647.000 647.000 647.000 647.000
Sum finansielle anleggsmidler 641.000 641.000 677.000 677.000 680.000
Sum anleggsmidler 674.000 1.298.000 1.334.000 1.337.000 1.335.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 550.000 0 0 0 0
Andre fordringer 144.000 104.000 104.000 104.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 775.000 775.000 718.000 685.000 697.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 879.000 821.000 789.000 807.000
Sum eiendeler 2.143.000 2.177.000 2.155.000 2.126.000 2.142.000
Sum opptjent egenkapital 1.922.000 1.955.000 1.942.000 1.913.000 1.899.000
Sum egenkapital 2.022.000 2.055.000 2.042.000 2.013.000 1.999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 54.000 45.000 -9.000 -9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 54.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 67.000 68.000 68.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 122.000 113.000 113.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.144.000 2.177.000 2.155.000 2.126.000 2.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.347.000 757.000 708.000 676.000 664.000
Likviditetsgrad 1 1 7.2 7.3 7.0 5.6
Likviditetsgrad 2 1 7.2 7.3 7.0 5.7
Soliditet 94.3 94.4 94.8 94.7 93.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.3 0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.6 0.6 1.5 0.6 1.0
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex