Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Safe Offshore AS
Juridisk navn:  Safe Offshore AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91374813
Velsvik Velsvik Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 991524738
Aksjekapital: 199.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/10/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Rekneskap Høydalsvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.15%
Resultat  
  
29.55%
Egenkapital  
  
10.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.651.000 2.474.000 2.779.000 2.176.000 5.142.000
Resultat: 1.872.000 1.445.000 905.000 -1.157.000 2.160.000
Egenkapital: 14.629.000 13.295.000 13.792.000 12.888.000 16.044.000
Regnskap for  Safe Offshore AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.651.000 2.474.000 2.779.000 2.176.000 5.142.000
Driftskostnader -870.000 -953.000 -1.985.000 -2.107.000 -3.066.000
Driftsresultat 1.781.000 1.521.000 794.000 68.000 2.076.000
Finansinntekter 90.000 74.000 111.000 129.000 137.000
Finanskostnader 0 -151.000 0 -1.355.000 -53.000
Finans 90.000 -77.000 111.000 -1.226.000 84.000
Resultat før skatt 1.872.000 1.445.000 905.000 -1.157.000 2.160.000
Skattekostnad -138.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.734.000 1.445.000 905.000 -1.157.000 2.160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.626.000 11.219.000 10.531.000 9.695.000 10.967.000
Sum omløpsmidler 5.528.000 3.201.000 3.471.000 4.488.000 5.391.000
Sum eiendeler 15.154.000 14.420.000 14.002.000 14.183.000 16.358.000
Sum opptjent egenkapital 14.430.000 13.096.000 13.593.000 12.689.000 15.845.000
Sum egenkapital 14.629.000 13.295.000 13.792.000 12.888.000 16.044.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 525.000 1.125.000 209.000 1.295.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 15.154.000 14.420.000 14.001.000 14.183.000 16.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.651.000 2.474.000 2.779.000 2.176.000 5.142.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.651.000 2.474.000 2.779.000 2.176.000 5.142.000
Varekostnad -4.000 -7.000 -1.000 0 -847.000
Lønninger -175.000 -197.000 -705.000 -767.000 -964.000
Avskrivning -72.000 -106.000 -145.000 -146.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -619.000 -643.000 -1.134.000 -1.194.000 -1.109.000
Driftskostnader -870.000 -953.000 -1.985.000 -2.107.000 -3.066.000
Driftsresultat 1.781.000 1.521.000 794.000 68.000 2.076.000
Finansinntekter 90.000 74.000 111.000 129.000 137.000
Finanskostnader 0 -151.000 0 -1.355.000 -53.000
Finans 90.000 -77.000 111.000 -1.226.000 84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0
Årsresultat 1.734.000 1.445.000 905.000 -1.157.000 2.160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.685.000 1.823.000 1.823.000 1.823.000 1.823.000
Fast eiendom 1.236.000 1.296.000 1.355.000 1.254.000 1.214.000
Maskiner anlegg 20.000 13.000 45.000 120.000 180.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.256.000 1.312.000 1.417.000 1.405.000 1.439.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.685.000 8.084.000 7.290.000 6.466.000 7.705.000
Sum anleggsmidler 9.626.000 11.219.000 10.531.000 9.695.000 10.967.000
Varebeholdning 1.045.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.652.000 1.358.000 1.317.000 1.112.000 118.000
Andre fordringer 43.000 27.000 129.000 19.000 148.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 291.000 299.000 497.000 2.380.000 5.125.000
Sum omløpsmidler 5.528.000 3.201.000 3.471.000 4.488.000 5.391.000
Sum eiendeler 15.154.000 14.420.000 14.002.000 14.183.000 16.358.000
Sum opptjent egenkapital 14.430.000 13.096.000 13.593.000 12.689.000 15.845.000
Sum egenkapital 14.629.000 13.295.000 13.792.000 12.888.000 16.044.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 47.000 4.000 26.000 103.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 8.000 22.000 40.000 108.000
Utbytte -400.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 71.000 184.000 229.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 525.000 1.125.000 209.000 1.295.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 15.154.000 14.420.000 14.001.000 14.183.000 16.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.003.000 2.076.000 3.262.000 3.193.000 5.077.000
Likviditetsgrad 1 10. 2.8 16.6 3.5 17.2
Likviditetsgrad 2 8.5 2.8 16.6 3.5 17.2
Soliditet 96.5 92.2 98.5 90.9 98.1
Resultatgrad 67.2 61.5 28.6 3.1 40.4
Rentedekningsgrad 10.1 0.1 41.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.3 11.1 6.5 1.4 13.5
Signatur
04.06.2010
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex