Safeops As
Juridisk navn:  Safeops As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91575877
Vestre Solheia 20 Vestre Solheia 20 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913939514
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.53%
Resultat  
  
-96.88%
Egenkapital  
  
5.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 57.000 346.000 221.000 473.000
Resultat: 8.000 256.000 116.000 400.000
Egenkapital: 98.000 93.000 108.000 30.000
Regnskap for  Safeops As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 57.000 346.000 221.000 473.000
Driftskostnader -49.000 -87.000 -69.000 -73.000
Driftsresultat 8.000 259.000 152.000 400.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -36.000 0
Finans 0 -4.000 -36.000 0
Resultat før skatt 8.000 256.000 116.000 400.000
Skattekostnad -2.000 -61.000 -38.000 -105.000
Årsresultat 5.000 195.000 78.000 295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 106.000 341.000 166.000 471.000
Sum eiendeler 106.000 341.000 166.000 471.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 75.000 90.000 12.000
Sum egenkapital 98.000 93.000 108.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 249.000 57.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 342.000 165.000 471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 346.000 221.000 473.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 57.000 346.000 221.000 473.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -86.000 -69.000 -73.000
Driftskostnader -49.000 -87.000 -69.000 -73.000
Driftsresultat 8.000 259.000 152.000 400.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -36.000 0
Finans 0 -4.000 -36.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 -284.000
Årsresultat 5.000 195.000 78.000 295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 85.000 45.000 69.000
Andre fordringer 22.000 29.000 29.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 228.000 92.000 374.000
Sum omløpsmidler 106.000 341.000 166.000 471.000
Sum eiendeler 106.000 341.000 166.000 471.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 75.000 90.000 12.000
Sum egenkapital 98.000 93.000 108.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 1.000 3.000 1.000
Betalbar skatt 2.000 62.000 38.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 29.000 16.000 52.000
Utbytte 0 -150.000 0 -284.000
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 249.000 57.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 342.000 165.000 471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 92.000 109.000 30.000
Likviditetsgrad 1 15.1 1.4 2.9 1.1
Likviditetsgrad 2 15.1 1.4 2.9 1.1
Soliditet 93.3 27.2 65.5 6.4
Resultatgrad 1 74.9 68.8 84.6
Rentedekningsgrad 64.8 4.2
Gjeldsgrad 0.1 2.7 0.5 14.7
Total kapitalrentabilitet 7.6 75.7 92.1 84.9
Signatur
30.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex