Saga Stables AS
Juridisk navn:  Saga Stables AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38167177
Kvernelandsveien 130 Kvernelandsveien 130 Fax:
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 976532708
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.05%
Resultat  
  
-54.32%
Egenkapital  
  
3.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.561.000 1.486.000 1.488.000 2.481.000 3.398.000
Resultat: 111.000 243.000 225.000 72.000 41.000
Egenkapital: 4.683.000 4.535.000 4.345.000 4.197.000 4.149.000
Regnskap for  Saga Stables AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.561.000 1.486.000 1.488.000 2.481.000 3.398.000
Driftskostnader -1.522.000 -1.203.000 -1.298.000 -2.419.000 -3.383.000
Driftsresultat 39.000 283.000 189.000 62.000 15.000
Finansinntekter 90.000 4.000 99.000 65.000 55.000
Finanskostnader -18.000 -44.000 -62.000 -56.000 -29.000
Finans 72.000 -40.000 37.000 9.000 26.000
Resultat før skatt 111.000 243.000 225.000 72.000 41.000
Skattekostnad -30.000 -53.000 -77.000 -24.000 70.000
Årsresultat 81.000 190.000 148.000 48.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.336.000 4.305.000 4.324.000 4.409.000 4.538.000
Sum omløpsmidler 1.104.000 948.000 1.245.000 1.796.000 1.571.000
Sum eiendeler 5.440.000 5.253.000 5.569.000 6.205.000 6.109.000
Sum opptjent egenkapital 4.483.000 4.335.000 4.145.000 3.997.000 3.949.000
Sum egenkapital 4.683.000 4.535.000 4.345.000 4.197.000 4.149.000
Sum langsiktig gjeld 587.000 533.000 775.000 1.092.000 1.252.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 185.000 449.000 916.000 708.000
Sum gjeld og egenkapital 5.440.000 5.253.000 5.569.000 6.205.000 6.109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.469.000 1.394.000 1.488.000 2.481.000 3.398.000
Andre inntekter 92.000 92.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.561.000 1.486.000 1.488.000 2.481.000 3.398.000
Varekostnad -941.000 -652.000 -671.000 -1.862.000 -2.779.000
Lønninger -49.000 -92.000 -159.000 -3.000 0
Avskrivning -40.000 -55.000 -60.000 -66.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -397.000 -388.000 -395.000 -403.000 -531.000
Driftskostnader -1.522.000 -1.203.000 -1.298.000 -2.419.000 -3.383.000
Driftsresultat 39.000 283.000 189.000 62.000 15.000
Finansinntekter 90.000 4.000 99.000 65.000 55.000
Finanskostnader -18.000 -44.000 -62.000 -56.000 -29.000
Finans 72.000 -40.000 37.000 9.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 81.000 190.000 148.000 48.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 949.000 989.000 1.044.000 1.087.000 1.133.000
Maskiner anlegg 0 0 0 -47.000 57.000
Driftsløsøre 183.000 158.000 158.000 219.000 219.000
Sum varige driftsmidler 1.131.000 1.147.000 1.202.000 1.259.000 1.408.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.204.000 3.158.000 3.122.000 3.150.000 3.129.000
Sum anleggsmidler 4.336.000 4.305.000 4.324.000 4.409.000 4.538.000
Varebeholdning 136.000 231.000 177.000 190.000 150.000
Kundefordringer 628.000 431.000 743.000 396.000 303.000
Andre fordringer 0 47.000 126.000 1.104.000 1.044.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 340.000 239.000 199.000 106.000 73.000
Sum omløpsmidler 1.104.000 948.000 1.245.000 1.796.000 1.571.000
Sum eiendeler 5.440.000 5.253.000 5.569.000 6.205.000 6.109.000
Sum opptjent egenkapital 4.483.000 4.335.000 4.145.000 3.997.000 3.949.000
Sum egenkapital 4.683.000 4.535.000 4.345.000 4.197.000 4.149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 59.000 80.000 99.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 587.000 533.000 775.000 1.092.000 1.252.000
Leverandørgjeld 58.000 118.000 199.000 879.000 651.000
Betalbar skatt 30.000 13.000 97.000 0 31.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 21.000 57.000 11.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 32.000 96.000 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 185.000 449.000 916.000 708.000
Sum gjeld og egenkapital 5.440.000 5.253.000 5.569.000 6.205.000 6.109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 934.000 763.000 796.000 880.000 863.000
Likviditetsgrad 1 6.5 5.1 2.8 2 2.2
Likviditetsgrad 2 5.7 3.9 2.4 1.8 2.1
Soliditet 86.1 86.3 7 67.6 67.9
Resultatgrad 2.5 1 12.7 2.5 0.4
Rentedekningsgrad 2.2 6.4 3 1.1 2.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 5.5 5.2 2 1.1
Signatur
09.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex