Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sagbakken Salg Og Utleie
Juridisk navn:  Sagbakken Salg Og Utleie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61123365
Bjørkevegen 6 Bjørkevegen 6 Fax:
2860 Hov 2860 Hov
Fylke: Kommune:
Innlandet Søndre Land
Org.nr: 966677074
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.66%
Resultat  
  
-12.53%
Egenkapital  
  
55.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2007 2006 2005 2004 2003
Omsetning: 2.537.000 2.401.000 2.403.000 2.341.000 2.589.000
Resultat: 398.000 455.000 175.000 370.000 219.000
Egenkapital: -358.000 -802.000 -606.000 -433.000 -739.000
Regnskap for  Sagbakken Salg Og Utleie
Resultat 2007 2006 2005 2004 2003
Driftsinntekter 2.537.000 2.401.000 2.403.000 2.341.000 2.589.000
Driftskostnader -2.110.000 -1.928.000 -2.206.000 -1.938.000 -2.343.000
Driftsresultat 426.000 472.000 197.000 402.000 247.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -29.000 -18.000 -22.000 -32.000 -29.000
Finans -29.000 -18.000 -22.000 -32.000 -28.000
Resultat før skatt 398.000 455.000 175.000 370.000 219.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 398.000 455.000 175.000 370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 50.000 78.000 51.000 39.000
Sum omløpsmidler 78.000 77.000 67.000 143.000 151.000
Sum eiendeler 129.000 127.000 145.000 194.000 190.000
Sum opptjent egenkapital -358.000
Sum egenkapital -358.000 -802.000 -606.000 -433.000 -739.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 651.000 281.000 281.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 278.000 470.000 346.000 648.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 127.000 145.000 194.000 190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.513.000
Andre inntekter 24.000
Driftsinntekter 2.537.000 2.401.000 2.403.000 2.341.000 2.589.000
Varekostnad -1.335.000 -1.261.000 -1.271.000 -1.243.000 -1.372.000
Lønninger -195.000 -173.000 -320.000 -251.000 -451.000
Avskrivning -13.000 -7.000 -8.000 -10.000 -21.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -567.000 -487.000 -607.000 -434.000 -499.000
Driftskostnader -2.110.000 -1.928.000 -2.206.000 -1.938.000 -2.343.000
Driftsresultat 426.000 472.000 197.000 402.000 247.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -29.000 -18.000 -22.000 -32.000 -29.000
Finans -29.000 -18.000 -22.000 -32.000 -28.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -605.000 -533.000 0 0 0
Årsresultat 398.000 455.000 175.000 370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 51.000 26.000 33.000 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000
Sum anleggsmidler 51.000 50.000 78.000 51.000 39.000
Varebeholdning 52.000 60.000 51.000 68.000 52.000
Kundefordringer 0 0 10.000 26.000 0
Andre fordringer 9.000 14.000 3.000 39.000 62.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 17.000 2.000 3.000 10.000 37.000
Sum omløpsmidler 78.000 77.000 67.000 143.000 151.000
Sum eiendeler 129.000 127.000 145.000 194.000 190.000
Sum opptjent egenkapital -358.000
Sum egenkapital -358.000 -802.000 -606.000 -433.000 -739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000
Gjeld til kredittinstitutt 211.000 78.000 95.000 85.000 208.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 651.000 281.000 281.000 281.000
Leverandørgjeld 107.000 91.000 35.000 61.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 60.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 21.000 85.000 51.000 128.000
Utbytte -605.000 -533.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 88.000 255.000 148.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 278.000 470.000 346.000 648.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 127.000 145.000 194.000 190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -337.000 -201.000 -403.000 -203.000 -497.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Soliditet -277.5 -631.5 -417.9 -223.2 -388.9
Resultatgrad 16.8 19.7 8.2 17.2 9.5
Rentedekningsgrad 14.7 26.2 9.0 12.6 8.6
Gjeldsgrad -1.4 -1.2 -1.2 -1.4 -1.3
Total kapitalrentabilitet 330.2 371.7 135.9 207.2 130.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex