Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sagdahl AS
Juridisk navn:  Sagdahl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73977812
Magnus Barfots Veg 16A Magnus Barfots Veg 16A Fax: 73978992
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 965863621
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Experto Credite Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.28%
Resultat  
  
36.7%
Egenkapital  
  
-1.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.062.000 3.142.000 3.444.000 2.235.000 4.717.000
Resultat: 1.747.000 1.278.000 740.000 442.000 2.814.000
Egenkapital: 104.000 106.000 123.000 101.000 101.000
Regnskap for  Sagdahl AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.062.000 3.142.000 3.444.000 2.235.000 4.717.000
Driftskostnader -2.328.000 -1.850.000 -2.715.000 -1.946.000 -2.393.000
Driftsresultat 1.735.000 1.293.000 729.000 290.000 2.324.000
Finansinntekter 14.000 12.000 11.000 154.000 510.000
Finanskostnader -2.000 -26.000 0 -1.000 -20.000
Finans 12.000 -14.000 11.000 153.000 490.000
Resultat før skatt 1.747.000 1.278.000 740.000 442.000 2.814.000
Skattekostnad -429.000 -325.000 -218.000 -92.000 -680.000
Årsresultat 1.318.000 954.000 522.000 350.000 2.134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 399.000 547.000 749.000 1.128.000 616.000
Sum omløpsmidler 1.980.000 1.309.000 1.534.000 619.000 2.814.000
Sum eiendeler 2.379.000 1.856.000 2.283.000 1.747.000 3.430.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 6.000 23.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 104.000 106.000 123.000 101.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.274.000 1.749.000 2.148.000 1.630.000 3.329.000
Sum gjeld og egenkapital 2.378.000 1.855.000 2.283.000 1.747.000 3.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.000 84.000 686.000 74.000 3.287.000
Andre inntekter 3.662.000 3.058.000 2.757.000 2.161.000 1.430.000
Driftsinntekter 4.062.000 3.142.000 3.444.000 2.235.000 4.717.000
Varekostnad -495.000 -1.000 -620.000 0 -425.000
Lønninger -1.012.000 -1.016.000 -1.023.000 -1.005.000 -1.014.000
Avskrivning -187.000 -205.000 -308.000 -330.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -634.000 -628.000 -764.000 -611.000 -749.000
Driftskostnader -2.328.000 -1.850.000 -2.715.000 -1.946.000 -2.393.000
Driftsresultat 1.735.000 1.293.000 729.000 290.000 2.324.000
Finansinntekter 14.000 12.000 11.000 154.000 510.000
Finanskostnader -2.000 -26.000 0 -1.000 -20.000
Finans 12.000 -14.000 11.000 153.000 490.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.320.000 -970.000 -500.000 -350.000 -2.380.000
Årsresultat 1.318.000 954.000 522.000 350.000 2.134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 1.000 0 0 13.000
Fast eiendom 13.000 15.000 17.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 368.000 530.000 732.000 1.128.000 603.000
Sum varige driftsmidler 381.000 544.000 749.000 1.128.000 603.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 399.000 547.000 749.000 1.128.000 616.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 112.000 92.000 20.000 35.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 497.000
Kasse, bank 1.868.000 1.217.000 1.513.000 584.000 2.251.000
Sum omløpsmidler 1.980.000 1.309.000 1.534.000 619.000 2.814.000
Sum eiendeler 2.379.000 1.856.000 2.283.000 1.747.000 3.430.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 6.000 23.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 104.000 106.000 123.000 101.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 12.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 16.000 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 445.000 338.000 223.000 63.000 693.000
Skyldig offentlige avgifter 124.000 87.000 88.000 96.000 95.000
Utbytte -1.320.000 -970.000 -500.000 -350.000 -2.380.000
Annen kortsiktig gjeld 1.702.000 1.321.000 1.838.000 1.120.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 2.274.000 1.749.000 2.148.000 1.630.000 3.329.000
Sum gjeld og egenkapital 2.378.000 1.855.000 2.283.000 1.747.000 3.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -294.000 -440.000 -614.000 -1.011.000 -515.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.7 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.8 0.4 0.9
Soliditet 4.4 5.7 5.4 5.8 2.9
Resultatgrad 42.7 41.2 21.2 13.0 49.3
Rentedekningsgrad 867.5 49.7 444.0 141.7
Gjeldsgrad 21.9 16.5 17.6 16.3 33.0
Total kapitalrentabilitet 73.5 70.4 32.4 25.4 82.6
Signatur
12.12.2011
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.12.2011
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex