Sagene Squash AS
Juridisk navn:  Sagene Squash AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22355511
Postboks 141 Sagene Squash Senter Sagveien 21 Fax: 22715929
1325 Lysaker 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 941014682
Aksjekapital: 615.200 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Total Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.58%
Resultat  
  
-31.45%
Egenkapital  
  
1.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.336.000 9.888.000 11.427.000 9.213.000 9.469.000
Resultat: 1.979.000 2.887.000 2.536.000 4.438.000 185.000
Egenkapital: 1.150.000 1.137.000 732.000 653.000 1.049.000
Regnskap for  Sagene Squash AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.336.000 9.888.000 11.427.000 9.213.000 9.469.000
Driftskostnader -7.254.000 -6.877.000 -11.690.000 -7.796.000 -9.198.000
Driftsresultat 2.081.000 3.012.000 -263.000 1.417.000 272.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.928.000 3.106.000 2.000
Finanskostnader -106.000 -127.000 -129.000 -84.000 -90.000
Finans -102.000 -124.000 2.799.000 3.022.000 -88.000
Resultat før skatt 1.979.000 2.887.000 2.536.000 4.438.000 185.000
Skattekostnad -435.000 -489.000 -57.000 -335.000 -51.000
Årsresultat 1.544.000 2.398.000 2.479.000 4.104.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.454.000 8.660.000 3.335.000 3.096.000 1.831.000
Sum omløpsmidler 1.757.000 1.803.000 3.571.000 4.236.000 3.206.000
Sum eiendeler 16.211.000 10.463.000 6.906.000 7.332.000 5.037.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 522.000 116.000 37.000 434.000
Sum egenkapital 1.150.000 1.137.000 732.000 653.000 1.049.000
Sum langsiktig gjeld 1.718.000 2.044.000 2.361.000 1.304.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 13.343.000 7.282.000 3.813.000 5.375.000 2.488.000
Sum gjeld og egenkapital 16.211.000 10.463.000 6.905.000 7.331.000 5.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.045.000 1.068.000 702.000 785.000 653.000
Andre inntekter 8.291.000 8.820.000 10.725.000 8.428.000 8.817.000
Driftsinntekter 9.336.000 9.888.000 11.427.000 9.213.000 9.469.000
Varekostnad -513.000 -473.000 -500.000 -454.000 -421.000
Lønninger -2.942.000 -2.645.000 -5.227.000 -2.903.000 -5.251.000
Avskrivning -231.000 -224.000 -162.000 -75.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.568.000 -3.535.000 -5.801.000 -4.364.000 -3.484.000
Driftskostnader -7.254.000 -6.877.000 -11.690.000 -7.796.000 -9.198.000
Driftsresultat 2.081.000 3.012.000 -263.000 1.417.000 272.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.928.000 3.106.000 2.000
Finanskostnader -106.000 -127.000 -129.000 -84.000 -90.000
Finans -102.000 -124.000 2.799.000 3.022.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.400.000 -2.000.000 0
Årsresultat 1.544.000 2.398.000 2.479.000 4.104.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 8.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.260.000 1.481.000 1.702.000 373.000 403.000
Driftsløsøre 65.000 10.000 13.000 15.000 17.000
Sum varige driftsmidler 1.325.000 1.491.000 1.715.000 388.000 420.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.129.000 7.169.000 1.620.000 2.700.000 1.400.000
Sum anleggsmidler 14.454.000 8.660.000 3.335.000 3.096.000 1.831.000
Varebeholdning 78.000 129.000 148.000 133.000 115.000
Kundefordringer 362.000 7.000 105.000 180.000 78.000
Andre fordringer 788.000 1.186.000 1.262.000 1.034.000 1.413.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 528.000 481.000 447.000 563.000 1.591.000
Sum omløpsmidler 1.757.000 1.803.000 3.571.000 4.236.000 3.206.000
Sum eiendeler 16.211.000 10.463.000 6.906.000 7.332.000 5.037.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 522.000 116.000 37.000 434.000
Sum egenkapital 1.150.000 1.137.000 732.000 653.000 1.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 62.000 49.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.175.000 3.912.000 490.000 913.000 277.000
Sum langsiktig gjeld 1.718.000 2.044.000 2.361.000 1.304.000 1.500.000
Leverandørgjeld 4.908.000 1.036.000 601.000 1.446.000 68.000
Betalbar skatt 0 179.000 0 332.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 211.000 162.000 377.000 290.000 320.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.400.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.049.000 994.000 946.000 394.000 1.768.000
Sum kortsiktig gjeld 13.343.000 7.282.000 3.813.000 5.375.000 2.488.000
Sum gjeld og egenkapital 16.211.000 10.463.000 6.905.000 7.331.000 5.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.586.000 -5.479.000 -242.000 -1.139.000 718.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.9 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.9 0.8 1.3
Soliditet 7.1 10.9 10.6 8.9 20.8
Resultatgrad 22.3 30.5 -2.3 15.4 2.9
Rentedekningsgrad 19.6 23.7 16.9 3.0
Gjeldsgrad 13.1 8.2 8.4 10.2 3.8
Total kapitalrentabilitet 12.9 28.8 38.6 61.7 5.4
Signatur
10.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex