Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sajå Kraft AS
Juridisk navn:  Sajå Kraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779173
V/Sigurd Nordbø Solheimsvegen 94 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 979894791
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tysvær Økonomi Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.56%
Resultat  
  
-126.92%
Egenkapital  
  
-16.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 161.000 180.000 124.000 110.000 110.000
Resultat: -14.000 52.000 -9.000 -28.000 -50.000
Egenkapital: 69.000 83.000 31.000 40.000 69.000
Regnskap for  Sajå Kraft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 161.000 180.000 124.000 110.000 110.000
Driftskostnader -141.000 -92.000 -93.000 -94.000 -116.000
Driftsresultat 20.000 87.000 31.000 15.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -36.000 -40.000 -44.000 -44.000
Finans -35.000 -36.000 -40.000 -44.000 -44.000
Resultat før skatt -14.000 52.000 -9.000 -28.000 -50.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 52.000 -9.000 -28.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 625.000 661.000 699.000 739.000 780.000
Sum omløpsmidler 45.000 43.000 42.000 34.000 38.000
Sum eiendeler 670.000 704.000 741.000 773.000 818.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -117.000 -169.000 -160.000 -131.000
Sum egenkapital 69.000 83.000 31.000 40.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 601.000 622.000 710.000 732.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 705.000 741.000 772.000 819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 161.000 180.000 124.000 110.000 110.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 161.000 180.000 124.000 110.000 110.000
Varekostnad -24.000 -18.000 -23.000 -21.000 -23.000
Lønninger -23.000 0 0 0 -23.000
Avskrivning -37.000 -38.000 -40.000 -41.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -36.000 -30.000 -32.000 -27.000
Driftskostnader -141.000 -92.000 -93.000 -94.000 -116.000
Driftsresultat 20.000 87.000 31.000 15.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -36.000 -40.000 -44.000 -44.000
Finans -35.000 -36.000 -40.000 -44.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 52.000 -9.000 -28.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Fast eiendom 33.000 608.000 646.000 685.000 726.000
Maskiner anlegg 538.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 571.000 608.000 646.000 685.000 726.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 625.000 661.000 699.000 739.000 780.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 39.000 38.000 30.000 34.000
Andre fordringer 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 45.000 43.000 42.000 34.000 38.000
Sum eiendeler 670.000 704.000 741.000 773.000 818.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -117.000 -169.000 -160.000 -131.000
Sum egenkapital 69.000 83.000 31.000 40.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 581.000 609.000 699.000 727.000 740.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 5.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 8.000 7.000 3.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 601.000 622.000 710.000 732.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 705.000 741.000 772.000 819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -556.000 -579.000 -668.000 -698.000 -712.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 10.3 11.8 4.2 5.2 8.4
Resultatgrad 12.4 48.3 2 13.6 -5.5
Rentedekningsgrad 0.6 2.4 0.8 0.3 -0.1
Gjeldsgrad 8.7 7.5 22.9 18.3 10.9
Total kapitalrentabilitet 3 12.3 4.2 1.9 -0.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex