Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sakshus Herregård Borettslag
Juridisk navn:  Sakshus Herregård Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73520400
V/Agio Forvaltning As Postboks 113 Grim Saxeviks Veg 48 Fax: 73535630
9252 Tromsø 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 984531273
Aksjekapital: 15.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/19/2002
Foretakstype: BRL
Revisor: Alfa Revisjon As
Regnskapsfører: Agio Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
16.67%
Egenkapital  
  
64.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 816.000 816.000 816.000 804.000 674.000
Resultat: 126.000 108.000 -506.000 109.000 -80.000
Egenkapital: 322.000 196.000 88.000 594.000 486.000
Regnskap for  Sakshus Herregård Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 816.000 816.000 816.000 804.000 674.000
Driftskostnader -551.000 -564.000 -1.179.000 531.000 538.000
Driftsresultat 265.000 252.000 -364.000 272.000 136.000
Finansinntekter 8.000 9.000 8.000 0 0
Finanskostnader -148.000 -153.000 -151.000 0 0
Finans -140.000 -144.000 -143.000 0 0
Resultat før skatt 126.000 108.000 -506.000 109.000 -80.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 108.000 -506.000 109.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.490.000 20.497.000 20.505.000 20.513.000 20.418.000
Sum omløpsmidler 243.000 514.000 500.000 452.000 420.000
Sum eiendeler 20.733.000 21.011.000 21.005.000 20.965.000 20.838.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 181.000 88.000 594.000 486.000
Sum egenkapital 322.000 196.000 88.000 594.000 486.000
Sum langsiktig gjeld 20.365.000 20.815.000 20.815.000 20.265.000 20.265.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 1.000 102.000 106.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 20.733.000 21.012.000 21.005.000 20.965.000 20.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 816.000 816.000 816.000 804.000 674.000
Driftsinntekter 816.000 816.000 816.000 804.000 674.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -106.000 -145.000 -63.000 52.000 67.000
Avskrivning -275.000 -279.000 -8.000 1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -140.000 -1.108.000 478.000 471.000
Driftskostnader -551.000 -564.000 -1.179.000 531.000 538.000
Driftsresultat 265.000 252.000 -364.000 272.000 136.000
Finansinntekter 8.000 9.000 8.000 0 0
Finanskostnader -148.000 -153.000 -151.000 0 0
Finans -140.000 -144.000 -143.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 108.000 -506.000 109.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.436.000 20.436.000 20.436.000 20.436.000 20.418.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 61.000 69.000 77.000 0
Sum varige driftsmidler 20.490.000 20.497.000 20.505.000 20.513.000 20.418.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.490.000 20.497.000 20.505.000 20.513.000 20.418.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 1.000 85.000 83.000 5.000
Andre fordringer 39.000 57.000 12.000 25.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 457.000 403.000 452.000 420.000
Sum omløpsmidler 243.000 514.000 500.000 452.000 420.000
Sum eiendeler 20.733.000 21.011.000 21.005.000 20.965.000 20.838.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 181.000 88.000 594.000 486.000
Sum egenkapital 322.000 196.000 88.000 594.000 486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.365.000 20.815.000 20.815.000 20.265.000 20.265.000
Leverandørgjeld 46.000 0 88.000 79.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 12.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 14.000 15.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 1.000 102.000 106.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 20.733.000 21.012.000 21.005.000 20.965.000 20.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 513.000 398.000 346.000 333.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5 4.9 4.3 4.8
Likviditetsgrad 2 5.3 5 4.9 4.3 4.9
Soliditet 1.6 0.9 0.4 2.8 2.3
Resultatgrad 32.5 30.9 -44.6 33.8 20.2
Rentedekningsgrad 1.8 1.6 -2.4
Gjeldsgrad 63.4 106.2 237.7 34.3 41.9
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.2 -1.7 1.3 0.7
Signatur
25.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex