Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sakslundveien Invest As
Juridisk navn:  Sakslundveien Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sakslundvegen 6C Sakslundvegen 6C Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 898445232
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-107.64%
Egenkapital  
  
-0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -36.000 471.000 173.000 980.000 1.138.000
Egenkapital: 6.447.000 6.483.000 6.012.000 7.539.000 7.859.000
Regnskap for  Sakslundveien Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -65.000 -63.000 -63.000 -64.000 -66.000
Driftsresultat -65.000 -63.000 -63.000 -64.000 -66.000
Finansinntekter 699.000 538.000 436.000 1.069.000 1.230.000
Finanskostnader -670.000 -4.000 -200.000 -27.000 -26.000
Finans 29.000 534.000 236.000 1.042.000 1.204.000
Resultat før skatt -36.000 471.000 173.000 980.000 1.138.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 471.000 173.000 980.000 1.138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.447.000 6.483.000 6.013.000 7.540.000 8.940.000
Sum eiendeler 6.447.000 6.483.000 6.013.000 7.540.000 8.940.000
Sum opptjent egenkapital 4.227.000 4.263.000 3.792.000 3.619.000 2.639.000
Sum egenkapital 6.447.000 6.483.000 6.012.000 7.539.000 7.859.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.081.000
Sum gjeld og egenkapital 6.447.000 6.483.000 6.012.000 7.539.000 8.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -63.000 -63.000 -64.000 -66.000
Driftskostnader -65.000 -63.000 -63.000 -64.000 -66.000
Driftsresultat -65.000 -63.000 -63.000 -64.000 -66.000
Finansinntekter 699.000 538.000 436.000 1.069.000 1.230.000
Finanskostnader -670.000 -4.000 -200.000 -27.000 -26.000
Finans 29.000 534.000 236.000 1.042.000 1.204.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat -36.000 471.000 173.000 980.000 1.138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 508.000 0 0 0 0
Sum investeringer 5.718.000 5.902.000 4.646.000 6.480.000 8.787.000
Kasse, bank 222.000 582.000 1.367.000 1.059.000 153.000
Sum omløpsmidler 6.447.000 6.483.000 6.013.000 7.540.000 8.940.000
Sum eiendeler 6.447.000 6.483.000 6.013.000 7.540.000 8.940.000
Sum opptjent egenkapital 4.227.000 4.263.000 3.792.000 3.619.000 2.639.000
Sum egenkapital 6.447.000 6.483.000 6.012.000 7.539.000 7.859.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 81.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.081.000
Sum gjeld og egenkapital 6.447.000 6.483.000 6.012.000 7.539.000 8.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.447.000 6.483.000 6.013.000 7.540.000 7.859.000
Likviditetsgrad 1 8.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 8.3
Soliditet 1 1 1 100.0 87.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -15.8 -0.3 37.2 44.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.8 7.3 6.2 13.3 13.0
Signatur
04.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex