Sakura Cafeterie AS
Juridisk navn:  Sakura Cafeterie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63800190
Strømsveien 21 Strømsveien 21 Fax:
1467 Strømmen 1467 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 988004928
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Eggum Revisjon As
Regnskapsfører: Nibe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-116.55%
Egenkapital  
  
-25.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 1.198.000 219.000 9.518.000 9.325.000
Resultat: -116.000 701.000 -836.000 502.000 -718.000
Egenkapital: 705.000 951.000 403.000 1.251.000 999.000
Regnskap for  Sakura Cafeterie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 1.198.000 219.000 9.518.000 9.325.000
Driftskostnader -117.000 -369.000 -118.000 -8.550.000 -9.092.000
Driftsresultat -117.000 828.000 101.000 968.000 232.000
Finansinntekter 0 0 -833.000 -386.000 -820.000
Finanskostnader 0 -127.000 -104.000 -79.000 -131.000
Finans 0 -127.000 -937.000 -465.000 -951.000
Resultat før skatt -116.000 701.000 -836.000 502.000 -718.000
Skattekostnad 44.000 -153.000 -12.000 -250.000 -33.000
Årsresultat -72.000 548.000 -848.000 252.000 -752.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.332.000 30.000 3.476.000 3.462.000 222.000
Sum omløpsmidler 135.000 1.672.000 33.000 1.305.000 1.507.000
Sum eiendeler 2.467.000 1.702.000 3.509.000 4.767.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital 605.000 851.000 303.000 1.151.000 899.000
Sum egenkapital 705.000 951.000 403.000 1.251.000 999.000
Sum langsiktig gjeld 89.000 153.000 2.293.000 2.417.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.673.000 598.000 814.000 1.100.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 2.467.000 1.702.000 3.510.000 4.768.000 1.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 9.261.000 9.210.000
Andre inntekter 0 1.198.000 219.000 257.000 115.000
Driftsinntekter 0 1.198.000 219.000 9.518.000 9.325.000
Varekostnad 0 0 161.000 -4.941.000 -4.878.000
Lønninger -7.000 -23.000 -2.000 -2.832.000 -3.040.000
Avskrivning 0 -102.000 -91.000 -114.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -244.000 -186.000 -663.000 -1.116.000
Driftskostnader -117.000 -369.000 -118.000 -8.550.000 -9.092.000
Driftsresultat -117.000 828.000 101.000 968.000 232.000
Finansinntekter 0 0 -833.000 -386.000 -820.000
Finanskostnader 0 -127.000 -104.000 -79.000 -131.000
Finans 0 -127.000 -937.000 -465.000 -951.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 548.000 -848.000 252.000 -752.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 3.360.000 3.430.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 86.000 32.000 222.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.446.000 3.462.000 222.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.332.000 30.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.332.000 30.000 3.476.000 3.462.000 222.000
Varebeholdning 0 0 0 0 98.000
Kundefordringer 0 0 13.000 44.000 30.000
Andre fordringer 63.000 134.000 17.000 547.000 0
Sum investeringer 0 0 0 287.000 1.098.000
Kasse, bank 72.000 1.538.000 3.000 426.000 281.000
Sum omløpsmidler 135.000 1.672.000 33.000 1.305.000 1.507.000
Sum eiendeler 2.467.000 1.702.000 3.509.000 4.767.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital 605.000 851.000 303.000 1.151.000 899.000
Sum egenkapital 705.000 951.000 403.000 1.251.000 999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 89.000 153.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.351.000 373.000 209.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 89.000 153.000 2.293.000 2.417.000 0
Leverandørgjeld 137.000 0 44.000 38.000 -1.000
Betalbar skatt 33.000 0 14.000 250.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter -24.000 0 56.000 339.000 287.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 225.000 492.000 472.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 1.673.000 598.000 814.000 1.100.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 2.467.000 1.702.000 3.510.000 4.768.000 1.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.538.000 1.074.000 -781.000 205.000 777.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.8 0 1.2 2.1
Likviditetsgrad 2 0.1 2.8 0 1.2 2.0
Soliditet 28.6 55.9 11.5 26.2 57.8
Resultatgrad 69.1 46.1 10.2 2.5
Rentedekningsgrad 6.5 1 7.4 -4.5
Gjeldsgrad 2.5 0.8 7.7 2.8 0.7
Total kapitalrentabilitet -4.7 48.6 -20.9 12.2 -34.0
Signatur
30.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex