Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salhus Garasjeporter AS
Juridisk navn:  Salhus Garasjeporter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52831723
Postboks 173 Fax: 52831877
4299 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 980796450
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/5/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.97%
Resultat  
  
-0.25%
Egenkapital  
  
-79.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.588.000 11.631.000 10.668.000 10.911.000 9.981.000
Resultat: -396.000 -395.000 -153.000 234.000 100.000
Egenkapital: 101.000 496.000 892.000 1.045.000 811.000
Regnskap for  Salhus Garasjeporter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.588.000 11.631.000 10.668.000 10.911.000 9.981.000
Driftskostnader -10.868.000 -11.925.000 -10.738.000 -10.614.000 -9.782.000
Driftsresultat -280.000 -294.000 -69.000 297.000 200.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -116.000 -101.000 -84.000 -64.000 -100.000
Finans -116.000 -101.000 -84.000 -64.000 -99.000
Resultat før skatt -396.000 -395.000 -153.000 234.000 100.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -396.000 -395.000 -153.000 234.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 96.000 133.000 112.000 129.000
Sum omløpsmidler 2.734.000 3.485.000 4.083.000 3.287.000 2.482.000
Sum eiendeler 2.938.000 3.581.000 4.216.000 3.399.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 0 292.000 445.000 211.000
Sum egenkapital 101.000 496.000 892.000 1.045.000 811.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.837.000 3.084.000 3.324.000 2.354.000 1.797.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 3.580.000 4.216.000 3.399.000 2.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.523.000 11.631.000 10.668.000 10.666.000 9.749.000
Andre inntekter 65.000 0 0 246.000 232.000
Driftsinntekter 10.588.000 11.631.000 10.668.000 10.911.000 9.981.000
Varekostnad -5.694.000 -6.277.000 -5.441.000 -5.781.000 -5.541.000
Lønninger -2.761.000 -3.183.000 -2.898.000 -2.456.000 -1.953.000
Avskrivning -31.000 -6.000 -4.000 -14.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.382.000 -2.459.000 -2.395.000 -2.363.000 -2.248.000
Driftskostnader -10.868.000 -11.925.000 -10.738.000 -10.614.000 -9.782.000
Driftsresultat -280.000 -294.000 -69.000 297.000 200.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -116.000 -101.000 -84.000 -64.000 -100.000
Finans -116.000 -101.000 -84.000 -64.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -396.000 -395.000 -153.000 234.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 126.000 0 0 0 0
Fast eiendom 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 16.000 21.000 0 13.000
Sum varige driftsmidler 36.000 41.000 47.000 27.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 55.000 86.000 85.000 87.000
Sum anleggsmidler 204.000 96.000 133.000 112.000 129.000
Varebeholdning 1.155.000 1.116.000 1.112.000 687.000 725.000
Kundefordringer 1.393.000 1.620.000 2.508.000 2.236.000 1.344.000
Andre fordringer 120.000 614.000 363.000 284.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 135.000 100.000 80.000 350.000
Sum omløpsmidler 2.734.000 3.485.000 4.083.000 3.287.000 2.482.000
Sum eiendeler 2.938.000 3.581.000 4.216.000 3.399.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 0 292.000 445.000 211.000
Sum egenkapital 101.000 496.000 892.000 1.045.000 811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 875.000 748.000 878.000 435.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 1.533.000 1.647.000 1.711.000 1.301.000 1.334.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 176.000 385.000 259.000 290.000 275.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 304.000 476.000 327.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 2.837.000 3.084.000 3.324.000 2.354.000 1.797.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 3.580.000 4.216.000 3.399.000 2.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 401.000 759.000 933.000 685.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.2 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9 1.2 1.0
Soliditet 3.4 13.9 21.2 30.7 31.1
Resultatgrad -2.6 -2.5 -0.6 2.7 2.0
Rentedekningsgrad -2.4 -2.9 -0.8 4.6 2.0
Gjeldsgrad 28.1 6.2 3.7 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet -9.5 -8.2 -1.6 8.7 7.7
Signatur
20.10.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex