Salmar Ocean As
Juridisk navn:  Salmar Ocean As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industriveien 51 Industriveien 51 Fax:
7266 Kverva 7266 Kverva
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 923534717
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/5/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -1.195.000
Egenkapital: -1.000
Regnskap for  Salmar Ocean As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.195.000
Driftsresultat -1.195.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.195.000
Skattekostnad 256.000
Årsresultat -939.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.227.000
Sum eiendeler 1.227.000
Sum opptjent egenkapital -31.000
Sum egenkapital -1.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.228.000
Sum gjeld og egenkapital 1.227.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.195.000
Driftskostnader -1.195.000
Driftsresultat -1.195.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 908.000
Utbytte 0
Årsresultat -939.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 1.227.000
Sum eiendeler 1.227.000
Sum opptjent egenkapital -31.000
Sum egenkapital -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.070.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 44.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000
Sum kortsiktig gjeld 1.228.000
Sum gjeld og egenkapital 1.227.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet -0.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -97.4
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex