Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salmon Salar Sea Farming AS
Juridisk navn:  Salmon Salar Sea Farming AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56334397
Fax:
5363 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 984193858
Aksjekapital: 720.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2002 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
-4.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 25.000 0 0
Resultat: -18.000 -21.000 -320.000 678.000 -56.000
Egenkapital: 414.000 432.000 437.000 758.000 96.000
Regnskap for  Salmon Salar Sea Farming AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 25.000 0 0
Driftskostnader 0 -5.000 -343.000 681.000 -50.000
Driftsresultat 0 -5.000 -318.000 681.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -16.000 -2.000 -3.000 -6.000
Finans -18.000 -16.000 -2.000 -3.000 -6.000
Resultat før skatt -18.000 -21.000 -320.000 678.000 -56.000
Skattekostnad 0 17.000 0 -17.000 0
Årsresultat -18.000 -5.000 -320.000 661.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 993.000 994.000 1.183.000 1.433.000 319.000
Sum eiendeler 993.000 994.000 1.183.000 1.433.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -288.000 -283.000 38.000 -624.000
Sum egenkapital 414.000 432.000 437.000 758.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 579.000 0 745.000 0 223.000
Sum kortsiktig gjeld 0 562.000 0 675.000 0
Sum gjeld og egenkapital 993.000 994.000 1.182.000 1.433.000 319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 25.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 25.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -5.000 -343.000 681.000 -50.000
Driftskostnader 0 -5.000 -343.000 681.000 -50.000
Driftsresultat 0 -5.000 -318.000 681.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -16.000 -2.000 -3.000 -6.000
Finans -18.000 -16.000 -2.000 -3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -5.000 -320.000 661.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 309.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 925.000 1.182.000 1.182.000 233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 684.000 70.000 1.000 252.000 86.000
Sum omløpsmidler 993.000 994.000 1.183.000 1.433.000 319.000
Sum eiendeler 993.000 994.000 1.183.000 1.433.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -288.000 -283.000 38.000 -624.000
Sum egenkapital 414.000 432.000 437.000 758.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 579.000 0 745.000 0 223.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 17.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 562.000 0 658.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 562.000 0 675.000 0
Sum gjeld og egenkapital 993.000 994.000 1.182.000 1.433.000 319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 993.000 432.000 1.183.000 758.000 319.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 0 1.8 0 2.1 0.0
Soliditet 41.7 43.5 3 52.9 30.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -0.3 2 -8.3
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1.7 0.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 0 -0.5 -26.9 47.5 -15.7
Signatur
25.10.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex