Salong Unique Iversen - Walle AS
Juridisk navn:  Salong Unique Iversen - Walle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64935188
Holterveien 2A Holterveien 2A Fax:
1448 Drøbak 1448 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 991750045
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/14/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Follo Økonomi Drøbak As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.56%
Resultat  
  
-296.3%
Egenkapital  
  
-41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 578.000 787.000 730.000 538.000 1.084.000
Resultat: -106.000 54.000 53.000 -9.000 30.000
Egenkapital: 118.000 200.000 159.000 120.000 184.000
Regnskap for  Salong Unique Iversen - Walle AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 578.000 787.000 730.000 538.000 1.084.000
Driftskostnader -680.000 -731.000 -675.000 -545.000 -1.051.000
Driftsresultat -102.000 56.000 55.000 -8.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt -106.000 54.000 53.000 -9.000 30.000
Skattekostnad 23.000 -13.000 -14.000 0 -8.000
Årsresultat -83.000 41.000 39.000 -9.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 0 13.000 27.000 26.000
Sum omløpsmidler 325.000 394.000 347.000 280.000 375.000
Sum eiendeler 348.000 394.000 360.000 307.000 401.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 100.000 59.000 20.000 84.000
Sum egenkapital 118.000 200.000 159.000 120.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 231.000 194.000 200.000 187.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 394.000 359.000 307.000 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 444.000 679.000 621.000 426.000 1.047.000
Andre inntekter 133.000 108.000 109.000 112.000 37.000
Driftsinntekter 578.000 787.000 730.000 538.000 1.084.000
Varekostnad -76.000 -111.000 -95.000 -113.000 -154.000
Lønninger -299.000 -411.000 -350.000 -225.000 -684.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -209.000 -230.000 -207.000 -213.000
Driftskostnader -680.000 -731.000 -675.000 -545.000 -1.051.000
Driftsresultat -102.000 56.000 55.000 -8.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 41.000 39.000 -9.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 0 13.000 27.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 0 13.000 27.000 26.000
Varebeholdning 52.000 50.000 52.000 49.000 91.000
Kundefordringer 3.000 36.000 32.000 29.000 -9.000
Andre fordringer 32.000 44.000 11.000 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 264.000 251.000 202.000 262.000
Sum omløpsmidler 325.000 394.000 347.000 280.000 375.000
Sum eiendeler 348.000 394.000 360.000 307.000 401.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 100.000 59.000 20.000 84.000
Sum egenkapital 118.000 200.000 159.000 120.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 48.000 26.000 -3.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 47.000 59.000 56.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 100.000 116.000 134.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 194.000 200.000 187.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 394.000 359.000 307.000 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 200.000 147.000 93.000 158.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 1.7 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.8 1.5 1.3 1.4
Soliditet 33.8 50.8 44.3 39.1 45.9
Resultatgrad -17.6 7.1 7.5 -1.5 3.0
Rentedekningsgrad -25.5 2 18.3 -4.0 11.0
Gjeldsgrad 2 1 1.3 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet -29.2 14.2 15.3 -2.6 8.2
Signatur
12.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex