Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salten Smolt As
Juridisk navn:  Salten Smolt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75539080
Breivik Breivik Fax: 75539081
8103 Breivik I Salten 8103 Breivik I Salten
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 982671809
Aksjekapital: 16.311.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/9/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Saltdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.11%
Resultat  
  
-47.24%
Egenkapital  
  
37.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.816.000 40.331.000 41.834.000 38.656.000 37.480.000
Resultat: -9.385.000 -6.374.000 2.170.000 1.378.000 3.931.000
Egenkapital: 39.713.000 28.968.000 33.750.000 32.398.000 31.265.000
Regnskap for  Salten Smolt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.816.000 40.331.000 41.834.000 38.656.000 37.480.000
Driftskostnader -39.429.000 -45.040.000 -37.728.000 -35.779.000 -32.029.000
Driftsresultat -7.613.000 -4.708.000 4.106.000 2.876.000 5.451.000
Finansinntekter 16.000 4.000 26.000 26.000 4.000
Finanskostnader -1.787.000 -1.671.000 -1.962.000 -1.523.000 -1.525.000
Finans -1.771.000 -1.667.000 -1.936.000 -1.497.000 -1.521.000
Resultat før skatt -9.385.000 -6.374.000 2.170.000 1.378.000 3.931.000
Skattekostnad 2.130.000 1.592.000 -417.000 -245.000 -1.076.000
Årsresultat -7.255.000 -4.782.000 1.753.000 1.133.000 2.854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.277.000 76.018.000 70.623.000 66.464.000 60.171.000
Sum omløpsmidler 26.028.000 21.088.000 23.930.000 21.995.000 23.459.000
Sum eiendeler 102.305.000 97.106.000 94.553.000 88.459.000 83.630.000
Sum opptjent egenkapital 1.512.000 8.767.000 13.549.000 11.796.000 10.662.000
Sum egenkapital 39.713.000 28.968.000 33.750.000 32.398.000 31.265.000
Sum langsiktig gjeld 42.358.000 46.136.000 52.243.000 49.642.000 35.170.000
Sum kortsiktig gjeld 20.235.000 22.001.000 8.560.000 6.418.000 17.193.000
Sum gjeld og egenkapital 102.306.000 97.105.000 94.553.000 88.459.000 83.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.783.000 39.967.000 41.834.000 38.656.000 37.471.000
Andre inntekter 34.000 365.000 0 0 9.000
Driftsinntekter 31.816.000 40.331.000 41.834.000 38.656.000 37.480.000
Varekostnad -17.078.000 -19.166.000 -18.361.000 -17.849.000 -16.847.000
Lønninger -11.291.000 -10.984.000 -9.794.000 -7.959.000 -7.438.000
Avskrivning -5.459.000 -5.471.000 -3.902.000 -3.862.000 -3.710.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.052.000 -8.037.000 -6.973.000 -5.791.000 -6.292.000
Driftskostnader -39.429.000 -45.040.000 -37.728.000 -35.779.000 -32.029.000
Driftsresultat -7.613.000 -4.708.000 4.106.000 2.876.000 5.451.000
Finansinntekter 16.000 4.000 26.000 26.000 4.000
Finanskostnader -1.787.000 -1.671.000 -1.962.000 -1.523.000 -1.525.000
Finans -1.771.000 -1.667.000 -1.936.000 -1.497.000 -1.521.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.255.000 -4.782.000 1.753.000 1.133.000 2.854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.009.000 3.400.000 3.900.000 3.900.000 3.400.000
Fast eiendom 59.055.000 58.564.000 63.287.000 58.198.000 51.631.000
Maskiner anlegg 12.033.000 12.848.000 0 0 0
Driftsløsøre 161.000 206.000 3.436.000 4.365.000 5.140.000
Sum varige driftsmidler 71.249.000 71.618.000 66.723.000 62.564.000 56.771.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.020.000 1.000.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.277.000 76.018.000 70.623.000 66.464.000 60.171.000
Varebeholdning 23.330.000 18.878.000 21.031.000 19.728.000 20.047.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.300.000 1.637.000 2.152.000 1.954.000 3.014.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 398.000 573.000 748.000 312.000 398.000
Sum omløpsmidler 26.028.000 21.088.000 23.930.000 21.995.000 23.459.000
Sum eiendeler 102.305.000 97.106.000 94.553.000 88.459.000 83.630.000
Sum opptjent egenkapital 1.512.000 8.767.000 13.549.000 11.796.000 10.662.000
Sum egenkapital 39.713.000 28.968.000 33.750.000 32.398.000 31.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.521.000 3.113.000 2.696.000 2.451.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.089.000 15.924.000 1.823.000 1.144.000 14.611.000
Sum langsiktig gjeld 42.358.000 46.136.000 52.243.000 49.642.000 35.170.000
Leverandørgjeld 4.673.000 1.191.000 1.843.000 3.073.000 326.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 523.000 710.000 561.000 468.000 416.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.950.000 4.176.000 4.333.000 1.732.000 1.841.000
Sum kortsiktig gjeld 20.235.000 22.001.000 8.560.000 6.418.000 17.193.000
Sum gjeld og egenkapital 102.306.000 97.105.000 94.553.000 88.459.000 83.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.793.000 -913.000 15.370.000 15.577.000 6.266.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 2.8 3.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2
Soliditet 38.8 29.8 35.7 36.6 37.4
Resultatgrad -23.9 -11.7 9.8 7.4 14.5
Rentedekningsgrad -4.3 -2.8 2.1 1.9 3.6
Gjeldsgrad 1.6 2.4 1.8 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -7.4 -4.8 4.4 3.3 6.5
Signatur
29.06.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex