Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samaco As
Juridisk navn:  Samaco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90656678
Ravnestølen 89 Ravnestølen 89 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980006077
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene Accounting Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
680%
Egenkapital  
  
200%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.000 0 12.000 2.000 190.000
Resultat: 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Egenkapital: 29.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Regnskap for  Samaco As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.000 0 12.000 2.000 190.000
Driftskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -30.000
Driftsresultat 59.000 -3.000 10.000 -1.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 0 0 0 74.000
Sum eiendeler 29.000 0 0 0 74.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -179.000 -169.000 -171.000 -163.000
Sum egenkapital 29.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 29.000 19.000 21.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 0 0 0 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 12.000 2.000 190.000
Andre inntekter 60.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.000 0 12.000 2.000 190.000
Varekostnad 0 0 0 0 -21.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000
Driftskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -30.000
Driftsresultat 59.000 -3.000 10.000 -1.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 0 0 0 74.000
Sum eiendeler 29.000 0 0 0 74.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -179.000 -169.000 -171.000 -163.000
Sum egenkapital 29.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.000 52.000 52.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -52.000 -93.000 -91.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 29.000 19.000 21.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 0 0 0 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.9
Soliditet 1 -17.6
Resultatgrad 98.3 83.3 -50.0 84.2
Rentedekningsgrad 5 -0.4 1.4 -0.1 22.9
Gjeldsgrad 0 -1.0 -6.7
Total kapitalrentabilitet 203.4 216.2
Signatur
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex