Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samal & Co AS
Juridisk navn:  Samal & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55926060
Haakon Sæthres Veg 19 Haakon Sæthres Veg 19 Fax: 55926070
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917915520
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/26/1965
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.18%
Resultat  
  
139.16%
Egenkapital  
  
512.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 2.916.000 2.510.000 3.053.000 2.947.000 3.478.000
Resultat: 334.000 -853.000 135.000 215.000 80.000
Egenkapital: 533.000 87.000 907.000 805.000 649.000
Regnskap for  Samal & Co AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 2.916.000 2.510.000 3.053.000 2.947.000 3.478.000
Driftskostnader -2.586.000 -3.045.000 -2.910.000 -2.630.000 -3.385.000
Driftsresultat 330.000 -535.000 142.000 316.000 92.000
Finansinntekter 4.000 6.000 18.000 13.000 2.000
Finanskostnader 0 -323.000 -25.000 -115.000 -14.000
Finans 4.000 -317.000 -7.000 -102.000 -12.000
Resultat før skatt 334.000 -853.000 135.000 215.000 80.000
Skattekostnad 112.000 32.000 -32.000 -59.000 -8.000
Årsresultat 446.000 -820.000 102.000 156.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -203.000 25.000 20.000 2.379.000 24.000
Sum omløpsmidler 1.044.000 405.000 1.298.000 1.052.000 3.381.000
Sum eiendeler 841.000 430.000 1.318.000 3.431.000 3.405.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 -413.000 407.000 305.000 149.000
Sum egenkapital 533.000 87.000 907.000 805.000 649.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 32.000 2.173.000 2.200.000
Sum kortsiktig gjeld 296.000 343.000 379.000 454.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 430.000 1.318.000 3.432.000 3.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.696.000 2.342.000 1.932.000 2.689.000 2.808.000
Andre inntekter 220.000 168.000 1.121.000 258.000 670.000
Driftsinntekter 2.916.000 2.510.000 3.053.000 2.947.000 3.478.000
Varekostnad -1.526.000 -1.304.000 -1.083.000 -1.576.000 -1.729.000
Lønninger -717.000 -1.313.000 -1.326.000 -642.000 -976.000
Avskrivning -16.000 -10.000 -9.000 -54.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -418.000 -492.000 -358.000 -666.000
Driftskostnader -2.586.000 -3.045.000 -2.910.000 -2.630.000 -3.385.000
Driftsresultat 330.000 -535.000 142.000 316.000 92.000
Finansinntekter 4.000 6.000 18.000 13.000 2.000
Finanskostnader 0 -323.000 -25.000 -115.000 -14.000
Finans 4.000 -317.000 -7.000 -102.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 446.000 -820.000 102.000 156.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 112.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.364.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 10.000 20.000 15.000 24.000
Sum varige driftsmidler 6.000 10.000 20.000 2.379.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler -322.000 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler -203.000 25.000 20.000 2.379.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0 23.000 39.000
Kundefordringer 506.000 168.000 263.000 222.000 148.000
Andre fordringer 0 35.000 330.000 341.000 2.496.000
Sum investeringer 322.000 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 202.000 705.000 466.000 697.000
Sum omløpsmidler 1.044.000 405.000 1.298.000 1.052.000 3.381.000
Sum eiendeler 841.000 430.000 1.318.000 3.431.000 3.405.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 -413.000 407.000 305.000 149.000
Sum egenkapital 533.000 87.000 907.000 805.000 649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 32.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 32.000 2.173.000 2.200.000
Leverandørgjeld 0 0 17.000 0 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 59.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 140.000 146.000 116.000 46.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 198.000 246.000 348.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 296.000 343.000 379.000 454.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 430.000 1.318.000 3.432.000 3.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 748.000 62.000 919.000 598.000 2.825.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.2 3.4 2.3 6.1
Likviditetsgrad 2 3.6 1.2 3.5 2.3 6.1
Soliditet 63.4 20.2 68.8 23.5 19.1
Resultatgrad 11.3 -21.3 4.7 10.7 2.6
Rentedekningsgrad -1.6 6.4 2.9 6.7
Gjeldsgrad 0.6 3.9 0.5 3.3 4.2
Total kapitalrentabilitet 39.7 -123.0 12.1 9.6 2.8
Signatur
22.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
RUTH GIÆVER-ENGER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex