Samal & Co AS
Juridisk navn:  Samal & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55926060
Kristofer Jansons Vei 24 Kristofer Jansons Vei 24 Fax: 55926070
5089 Bergen 5089 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917915520
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/26/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.6%
Resultat  
  
-37.21%
Egenkapital  
  
12.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 3.053.000 2.947.000 3.478.000 5.175.000 4.970.000
Resultat: 135.000 215.000 80.000 32.000 128.000
Egenkapital: 907.000 805.000 649.000 577.000 545.000
Regnskap for  Samal & Co AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 3.053.000 2.947.000 3.478.000 5.175.000 4.970.000
Driftskostnader -2.910.000 -2.630.000 -3.385.000 -5.133.000 -4.842.000
Driftsresultat 142.000 316.000 92.000 42.000 128.000
Finansinntekter 18.000 13.000 2.000 1.000 17.000
Finanskostnader -25.000 -115.000 -14.000 -11.000 -17.000
Finans -7.000 -102.000 -12.000 -10.000 0
Resultat før skatt 135.000 215.000 80.000 32.000 128.000
Skattekostnad -32.000 -59.000 -8.000 0 0
Årsresultat 102.000 156.000 72.000 32.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 2.379.000 24.000 38.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.052.000 3.381.000 1.214.000 1.381.000
Sum eiendeler 1.318.000 3.431.000 3.405.000 1.252.000 1.403.000
Sum opptjent egenkapital 407.000 305.000 149.000 77.000 45.000
Sum egenkapital 907.000 805.000 649.000 577.000 545.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 2.173.000 2.200.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 454.000 556.000 676.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 1.318.000 3.432.000 3.405.000 1.253.000 1.403.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.932.000 2.689.000 2.808.000 4.784.000 4.473.000
Andre inntekter 1.121.000 258.000 670.000 391.000 497.000
Driftsinntekter 3.053.000 2.947.000 3.478.000 5.175.000 4.970.000
Varekostnad -1.083.000 -1.576.000 -1.729.000 -3.113.000 -2.594.000
Lønninger -1.326.000 -642.000 -976.000 -1.369.000 -1.278.000
Avskrivning -9.000 -54.000 -14.000 -13.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -492.000 -358.000 -666.000 -638.000 -956.000
Driftskostnader -2.910.000 -2.630.000 -3.385.000 -5.133.000 -4.842.000
Driftsresultat 142.000 316.000 92.000 42.000 128.000
Finansinntekter 18.000 13.000 2.000 1.000 17.000
Finanskostnader -25.000 -115.000 -14.000 -11.000 -17.000
Finans -7.000 -102.000 -12.000 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 156.000 72.000 32.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.364.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 15.000 24.000 38.000 22.000
Sum varige driftsmidler 20.000 2.379.000 24.000 38.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 2.379.000 24.000 38.000 22.000
Varebeholdning 0 23.000 39.000 56.000 83.000
Kundefordringer 263.000 222.000 148.000 136.000 408.000
Andre fordringer 330.000 341.000 2.496.000 288.000 290.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 705.000 466.000 697.000 734.000 600.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.052.000 3.381.000 1.214.000 1.381.000
Sum eiendeler 1.318.000 3.431.000 3.405.000 1.252.000 1.403.000
Sum opptjent egenkapital 407.000 305.000 149.000 77.000 45.000
Sum egenkapital 907.000 805.000 649.000 577.000 545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 2.173.000 2.200.000 0 0
Leverandørgjeld 17.000 0 36.000 27.000 22.000
Betalbar skatt 0 59.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 46.000 90.000 112.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 348.000 422.000 536.000 735.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 454.000 556.000 676.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 1.318.000 3.432.000 3.405.000 1.253.000 1.403.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 919.000 598.000 2.825.000 538.000 523.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.3 6.1 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 3.5 2.3 6.1 1.8 1.6
Soliditet 68.8 23.5 19.1 46.0 38.8
Resultatgrad 4.7 10.7 2.6 0.8 2.6
Rentedekningsgrad 6.4 2.9 6.7 3.9 8.5
Gjeldsgrad 0.5 3.3 4.2 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 12.1 9.6 2.8 3.4 10.3
Signatur
22.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
RUTH GIÆVER-ENGER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex