Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samal & Co AS
Juridisk navn:  Samal & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55926060
Haakon Sæthres Veg 19 Haakon Sæthres Veg 19 Fax: 55926070
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917915520
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/26/1965
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.79%
Resultat  
  
-731.85%
Egenkapital  
  
-90.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 2.510.000 3.053.000 2.947.000 3.478.000 5.175.000
Resultat: -853.000 135.000 215.000 80.000 32.000
Egenkapital: 87.000 907.000 805.000 649.000 577.000
Regnskap for  Samal & Co AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 2.510.000 3.053.000 2.947.000 3.478.000 5.175.000
Driftskostnader -3.045.000 -2.910.000 -2.630.000 -3.385.000 -5.133.000
Driftsresultat -535.000 142.000 316.000 92.000 42.000
Finansinntekter 6.000 18.000 13.000 2.000 1.000
Finanskostnader -323.000 -25.000 -115.000 -14.000 -11.000
Finans -317.000 -7.000 -102.000 -12.000 -10.000
Resultat før skatt -853.000 135.000 215.000 80.000 32.000
Skattekostnad 32.000 -32.000 -59.000 -8.000 0
Årsresultat -820.000 102.000 156.000 72.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 20.000 2.379.000 24.000 38.000
Sum omløpsmidler 405.000 1.298.000 1.052.000 3.381.000 1.214.000
Sum eiendeler 430.000 1.318.000 3.431.000 3.405.000 1.252.000
Sum opptjent egenkapital -413.000 407.000 305.000 149.000 77.000
Sum egenkapital 87.000 907.000 805.000 649.000 577.000
Sum langsiktig gjeld 0 32.000 2.173.000 2.200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 343.000 379.000 454.000 556.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 1.318.000 3.432.000 3.405.000 1.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.342.000 1.932.000 2.689.000 2.808.000 4.784.000
Andre inntekter 168.000 1.121.000 258.000 670.000 391.000
Driftsinntekter 2.510.000 3.053.000 2.947.000 3.478.000 5.175.000
Varekostnad -1.304.000 -1.083.000 -1.576.000 -1.729.000 -3.113.000
Lønninger -1.313.000 -1.326.000 -642.000 -976.000 -1.369.000
Avskrivning -10.000 -9.000 -54.000 -14.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -418.000 -492.000 -358.000 -666.000 -638.000
Driftskostnader -3.045.000 -2.910.000 -2.630.000 -3.385.000 -5.133.000
Driftsresultat -535.000 142.000 316.000 92.000 42.000
Finansinntekter 6.000 18.000 13.000 2.000 1.000
Finanskostnader -323.000 -25.000 -115.000 -14.000 -11.000
Finans -317.000 -7.000 -102.000 -12.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -820.000 102.000 156.000 72.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.364.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 20.000 15.000 24.000 38.000
Sum varige driftsmidler 10.000 20.000 2.379.000 24.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 20.000 2.379.000 24.000 38.000
Varebeholdning 0 0 23.000 39.000 56.000
Kundefordringer 168.000 263.000 222.000 148.000 136.000
Andre fordringer 35.000 330.000 341.000 2.496.000 288.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 705.000 466.000 697.000 734.000
Sum omløpsmidler 405.000 1.298.000 1.052.000 3.381.000 1.214.000
Sum eiendeler 430.000 1.318.000 3.431.000 3.405.000 1.252.000
Sum opptjent egenkapital -413.000 407.000 305.000 149.000 77.000
Sum egenkapital 87.000 907.000 805.000 649.000 577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 32.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 32.000 2.173.000 2.200.000 0
Leverandørgjeld 0 17.000 0 36.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 59.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 116.000 46.000 90.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 246.000 348.000 422.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 343.000 379.000 454.000 556.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 1.318.000 3.432.000 3.405.000 1.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 919.000 598.000 2.825.000 538.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.4 2.3 6.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 3.5 2.3 6.1 1.8
Soliditet 20.2 68.8 23.5 19.1 46.0
Resultatgrad -21.3 4.7 10.7 2.6 0.8
Rentedekningsgrad -1.6 6.4 2.9 6.7 3.9
Gjeldsgrad 3.9 0.5 3.3 4.2 1.2
Total kapitalrentabilitet -123.0 12.1 9.6 2.8 3.4
Signatur
22.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
RUTH GIÆVER-ENGER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex