Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sameiet Apeltunhaugene 197-199
Juridisk navn:  Sameiet Apeltunhaugene 197-199
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 1947 Nordnes C/O Vestbo Bbl Strandgaten 196 Fax: 55318866
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998493978
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/5/2011
Foretakstype: ESEK
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
6.47%
Resultat  
  
-36.84%
Egenkapital  
  
22.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.070.000 1.005.000 830.000 757.000 768.000
Resultat: 48.000 76.000 -93.000 -175.000 -11.000
Egenkapital: 270.000 221.000 146.000 239.000 414.000
Regnskap for  Sameiet Apeltunhaugene 197-199
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.070.000 1.005.000 830.000 757.000 768.000
Driftskostnader -1.024.000 -930.000 -924.000 -932.000 -779.000
Driftsresultat 47.000 76.000 -94.000 -175.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 48.000 76.000 -93.000 -175.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 76.000 -93.000 -175.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 353.000 267.000 206.000 379.000 439.000
Sum eiendeler 353.000 267.000 206.000 379.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 221.000 146.000 239.000 414.000
Sum egenkapital 270.000 221.000 146.000 239.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 45.000 60.000 140.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 353.000 266.000 206.000 379.000 439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.070.000 1.005.000 830.000 757.000 768.000
Driftsinntekter 1.070.000 1.005.000 830.000 757.000 768.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -77.000 -37.000 -37.000 -53.000 -34.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -947.000 -893.000 -887.000 -879.000 -745.000
Driftskostnader -1.024.000 -930.000 -924.000 -932.000 -779.000
Driftsresultat 47.000 76.000 -94.000 -175.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 76.000 -93.000 -175.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 10.000 2.000 8.000 1.000
Andre fordringer 47.000 48.000 46.000 64.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 208.000 158.000 307.000 378.000
Sum omløpsmidler 353.000 267.000 206.000 379.000 439.000
Sum eiendeler 353.000 267.000 206.000 379.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 221.000 146.000 239.000 414.000
Sum egenkapital 270.000 221.000 146.000 239.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 34.000 48.000 124.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 12.000 13.000 16.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 45.000 60.000 140.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 353.000 266.000 206.000 379.000 439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 270.000 222.000 146.000 239.000 414.000
Likviditetsgrad 1 4.3 5.9 3.4 2.7 17.6
Likviditetsgrad 2 4.3 5.9 3.4 2.7 17.6
Soliditet 76.5 83.1 70.9 63.1 94.3
Resultatgrad 4.4 7.6 -11.3 -23.1 -1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.6 28.6 -45.1 -45.9 -2.5
Signatur
27.06.2017
Prokurister
19.05.2020
PROKURA
JOHANNESEN ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex