Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sameiet Nærbø Alle
Juridisk navn:  Sameiet Nærbø Alle
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88, Sentrum C/O Secant As Torlandsvegen 3 Fax:
4001 Stavanger 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 919208791
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/2/2017 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
44%
Egenkapital  
  
144.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 490.000 245.000
Resultat: 180.000 125.000
Egenkapital: 306.000 125.000
Regnskap for  Sameiet Nærbø Alle
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 490.000 245.000
Driftskostnader -310.000 -120.000
Driftsresultat 180.000 125.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 180.000 125.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 182.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 403.000 240.000
Sum eiendeler 403.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 125.000
Sum egenkapital 306.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 490.000 245.000
Driftsinntekter 490.000 245.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -120.000
Driftskostnader -310.000 -120.000
Driftsresultat 180.000 125.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 182.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 19.000 0
Andre fordringer 73.000 82.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 311.000 158.000
Sum omløpsmidler 403.000 240.000
Sum eiendeler 403.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 125.000
Sum egenkapital 306.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 74.000 83.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 125.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.1
Likviditetsgrad 2 4.2 2.1
Soliditet 75.9 52.1
Resultatgrad 36.7 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 44.7 52.1
Signatur
29.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex