Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sameiet Presten Solesveg B1
Juridisk navn:  Sameiet Presten Solesveg B1
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52985410
C/O Secant As Torlandsvegen 3 C/O Secant As Torlandsvegen 3 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 997550684
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/21/2011
Foretakstype: ESEK
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Secant As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 144.000
Resultat: -21.000
Egenkapital: 189.000
Regnskap for  Sameiet Presten Solesveg B1
Resultat 2018
Driftsinntekter 144.000
Driftskostnader -165.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -21.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 201.000
Sum eiendeler 201.000
Sum opptjent egenkapital 189.000
Sum egenkapital 189.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 144.000
Driftsinntekter 144.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -165.000
Driftskostnader -165.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 12.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 189.000
Sum omløpsmidler 201.000
Sum eiendeler 201.000
Sum opptjent egenkapital 189.000
Sum egenkapital 189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 189.000
Likviditetsgrad 1 16.8
Likviditetsgrad 2 16.8
Soliditet 9
Resultatgrad -14.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -10.4
Signatur
24.04.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex