Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sameiet Saksvik Park
Juridisk navn:  Sameiet Saksvik Park
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73831500
V/ Tobb Eiendomsforvaltning As Postboks 2424 Torgarden V/ Tobb Eiendomsforvaltning As Krambugata 1 Fax: 72880795
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992841982
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/18/2003
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tobb Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.13%
Resultat  
  
-1567.57%
Egenkapital  
  
-422.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 586.000 509.000 329.000 322.000 309.000
Resultat: -1.086.000 74.000 24.000 61.000 16.000
Egenkapital: -829.000 257.000 184.000 160.000 98.000
Regnskap for  Sameiet Saksvik Park
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 586.000 509.000 329.000 322.000 309.000
Driftskostnader 1.642.000 445.000 314.000 262.000 294.000
Driftsresultat -1.056.000 64.000 15.000 60.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.086.000 74.000 24.000 61.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.086.000 74.000 24.000 61.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 425.000 317.000 263.000 236.000 105.000
Sum eiendeler 425.000 317.000 263.000 236.000 105.000
Sum opptjent egenkapital -829.000 257.000 184.000 160.000 98.000
Sum egenkapital -829.000 257.000 184.000 160.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 1.096.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158.000 60.000 79.000 76.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 317.000 263.000 236.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 586.000 509.000 329.000 322.000 309.000
Driftsinntekter 586.000 509.000 329.000 322.000 309.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 34.000 34.000 23.000 17.000 27.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1.608.000 411.000 291.000 245.000 267.000
Driftskostnader 1.642.000 445.000 314.000 262.000 294.000
Driftsresultat -1.056.000 64.000 15.000 60.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.086.000 74.000 24.000 61.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 78.000 97.000 69.000 1.000
Andre fordringer 11.000 1.000 13.000 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 425.000 317.000 263.000 236.000 105.000
Sum omløpsmidler 425.000 317.000 263.000 236.000 105.000
Sum eiendeler 425.000 317.000 263.000 236.000 105.000
Sum opptjent egenkapital -829.000 257.000 184.000 160.000 98.000
Sum egenkapital -829.000 257.000 184.000 160.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.096.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 144.000 48.000 69.000 68.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 12.000 10.000 9.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 158.000 60.000 79.000 76.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 317.000 263.000 236.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 257.000 184.000 160.000 99.000
Likviditetsgrad 1 2.7 5.3 3.3 3.1 17.5
Likviditetsgrad 2 2.7 5.3 3.3 3.2 17.6
Soliditet -195.1 81.1 7 67.8 94.2
Resultatgrad -180.2 12.6 4.6 18.6 4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 0.2 0.4 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet -248.5 20.2 5.7 25.4 14.4
Signatur
03.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex