Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sameiet Sjølyst Hundhamaren
Juridisk navn:  Sameiet Sjølyst Hundhamaren
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Bonitas Eiendomsforvaltning As Postboks 2097 Sentrum Grim Saxeviks Veg 1-3 Fax:
7411 Trondheim 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 991937560
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/17/1984
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bonitas Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.81%
Resultat  
  
-7.65%
Egenkapital  
  
7850%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.635.000 1.560.000 1.449.000 1.328.000 1.283.000
Resultat: 157.000 170.000 -833.000 -79.000 -147.000
Egenkapital: 159.000 2.000 -168.000 665.000 744.000
Regnskap for  Sameiet Sjølyst Hundhamaren
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.635.000 1.560.000 1.449.000 1.328.000 1.283.000
Driftskostnader -1.456.000 -1.357.000 -2.296.000 -1.425.000 -1.455.000
Driftsresultat 179.000 203.000 -848.000 -96.000 -172.000
Finansinntekter 19.000 15.000 15.000 18.000 25.000
Finanskostnader -41.000 -47.000 0 0 0
Finans -22.000 -32.000 15.000 18.000 25.000
Resultat før skatt 157.000 170.000 -833.000 -79.000 -147.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 170.000 -833.000 -79.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.000 34.000 75.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.288.000 1.087.000 270.000 935.000 786.000
Sum eiendeler 1.288.000 1.091.000 304.000 1.010.000 912.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 2.000 -168.000 665.000 0
Sum egenkapital 159.000 2.000 -168.000 665.000 744.000
Sum langsiktig gjeld 904.000 955.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 225.000 134.000 473.000 345.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 1.288.000 1.091.000 305.000 1.010.000 912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.635.000 1.560.000 1.449.000 1.328.000 1.283.000
Driftsinntekter 1.635.000 1.560.000 1.449.000 1.328.000 1.283.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -260.000 -211.000 -194.000 -180.000 -117.000
Avskrivning -4.000 -30.000 -41.000 -51.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.192.000 -1.116.000 -2.061.000 -1.194.000 -1.286.000
Driftskostnader -1.456.000 -1.357.000 -2.296.000 -1.425.000 -1.455.000
Driftsresultat 179.000 203.000 -848.000 -96.000 -172.000
Finansinntekter 19.000 15.000 15.000 18.000 25.000
Finanskostnader -41.000 -47.000 0 0 0
Finans -22.000 -32.000 15.000 18.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 170.000 -833.000 -79.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 4.000 34.000 75.000 126.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 4.000 34.000 75.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.000 34.000 75.000 126.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 13.000 6.000 9.000 8.000
Andre fordringer 121.000 109.000 85.000 79.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.156.000 965.000 179.000 846.000 697.000
Sum omløpsmidler 1.288.000 1.087.000 270.000 935.000 786.000
Sum eiendeler 1.288.000 1.091.000 304.000 1.010.000 912.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 2.000 -168.000 665.000 0
Sum egenkapital 159.000 2.000 -168.000 665.000 744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 904.000 955.000 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 20.000 395.000 127.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 11.000 1.000 6.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 102.000 77.000 212.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 134.000 473.000 345.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 1.288.000 1.091.000 305.000 1.010.000 912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.063.000 953.000 -203.000 590.000 618.000
Likviditetsgrad 1 5.7 8.1 0.6 2.7 4.7
Likviditetsgrad 2 5.7 8.1 0.6 2.8 4.7
Soliditet 12.3 0.2 -55.1 65.8 81.6
Resultatgrad 10.9 1 -58.5 -7.2 -13.4
Rentedekningsgrad 4.4 4.3
Gjeldsgrad 7.1 544.5 -2.8 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.4 2 -273.1 -7.7 -16.1
Signatur
31.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex