Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sameiet Sundgata 12 A
Juridisk navn:  Sameiet Sundgata 12 A
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198104
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 987178949
Aksjekapital: 364.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/28/1998
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.24%
Resultat  
  
-723.71%
Egenkapital  
  
-100.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.676.000 1.697.000 1.628.000 1.619.000 1.406.000
Resultat: -605.000 97.000 243.000 159.000 -32.000
Egenkapital: -1.000 704.000 607.000 364.000 205.000
Regnskap for  Sameiet Sundgata 12 A
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.676.000 1.697.000 1.628.000 1.619.000 1.406.000
Driftskostnader -2.291.000 -1.613.000 -1.393.000 -1.467.000 -1.455.000
Driftsresultat -615.000 83.000 234.000 153.000 -49.000
Finansinntekter 11.000 13.000 9.000 7.000 17.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 11.000 13.000 8.000 7.000 17.000
Resultat før skatt -605.000 97.000 243.000 159.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -605.000 97.000 243.000 159.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 279.000 852.000 763.000 681.000 268.000
Sum eiendeler 279.000 852.000 763.000 681.000 268.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 604.000 507.000 0 0
Sum egenkapital -1.000 704.000 607.000 364.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 148.000 156.000 317.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 279.000 852.000 763.000 681.000 268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.676.000 1.697.000 1.628.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 1.619.000 1.406.000
Driftsinntekter 1.676.000 1.697.000 1.628.000 1.619.000 1.406.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -230.000 -213.000 -136.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.061.000 -1.400.000 -1.257.000 -1.467.000 -1.455.000
Driftskostnader -2.291.000 -1.613.000 -1.393.000 -1.467.000 -1.455.000
Driftsresultat -615.000 83.000 234.000 153.000 -49.000
Finansinntekter 11.000 13.000 9.000 7.000 17.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 11.000 13.000 8.000 7.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -605.000 97.000 243.000 159.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 85.000 108.000 85.000 -20.000
Andre fordringer 102.000 97.000 106.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 670.000 550.000 597.000 288.000
Sum omløpsmidler 279.000 852.000 763.000 681.000 268.000
Sum eiendeler 279.000 852.000 763.000 681.000 268.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 604.000 507.000 0 0
Sum egenkapital -1.000 704.000 607.000 364.000 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 198.000 86.000 169.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 29.000 12.000 20.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 33.000 -25.000 298.000 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 148.000 156.000 317.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 279.000 852.000 763.000 681.000 268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 704.000 607.000 364.000 205.000
Likviditetsgrad 1 1 5.8 4.9 2.1 4.3
Likviditetsgrad 2 1 5.8 4.9 2.2 4.3
Soliditet -0.4 82.6 79.6 53.5 76.5
Resultatgrad -36.7 4.9 14.4 9.5 -3.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet -216.5 11.3 31.8 23.5 -11.9
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex