Sameiget Hamnegata Terrasse
Juridisk navn:  Sameiget Hamnegata Terrasse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53458536
C/O Solveig Alvsaker Søreide 14 C/O Styreleiar Solveig Alvsaker Søreide 14 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 992915870
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/5/2008 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.56%
Resultat  
  
-73.53%
Egenkapital  
  
9.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 447.000 408.000 541.000 366.000 365.000
Resultat: 18.000 68.000 -27.000 37.000 67.000
Egenkapital: 202.000 184.000 117.000 106.000 99.000
Regnskap for  Sameiget Hamnegata Terrasse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 447.000 408.000 541.000 366.000 365.000
Driftskostnader -433.000 -342.000 -569.000 -333.000 -301.000
Driftsresultat 14.000 66.000 -28.000 34.000 64.000
Finansinntekter 4.000 1.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 2.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 18.000 68.000 -27.000 37.000 67.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 68.000 -27.000 37.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 515.000 446.000 400.000 431.000 391.000
Sum eiendeler 515.000 446.000 400.000 431.000 391.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 184.000 117.000 106.000 99.000
Sum egenkapital 202.000 184.000 117.000 106.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 0 243.000 243.000 280.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 19.000 41.000 45.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 515.000 446.000 401.000 431.000 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 447.000 408.000 541.000 366.000 365.000
Driftsinntekter 447.000 408.000 541.000 366.000 365.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -410.000 -342.000 -561.000 -325.000 -293.000
Driftskostnader -433.000 -342.000 -569.000 -333.000 -301.000
Driftsresultat 14.000 66.000 -28.000 34.000 64.000
Finansinntekter 4.000 1.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 2.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 68.000 -27.000 37.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 5.000 11.000 0 0
Andre fordringer 0 7.000 7.000 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 495.000 434.000 383.000 426.000 384.000
Sum omløpsmidler 515.000 446.000 400.000 431.000 391.000
Sum eiendeler 515.000 446.000 400.000 431.000 391.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 184.000 117.000 106.000 99.000
Sum egenkapital 202.000 184.000 117.000 106.000 99.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 243.000 243.000 280.000 250.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 243.000 243.000 280.000 250.000
Leverandørgjeld 55.000 0 27.000 32.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 19.000 14.000 13.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 19.000 41.000 45.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 515.000 446.000 401.000 431.000 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 427.000 359.000 386.000 349.000
Likviditetsgrad 1 1.6 23.5 9.8 9.6 9.3
Likviditetsgrad 2 1.6 23.5 9.8 9.6 9.4
Soliditet 39.2 41.3 29.2 24.6 25.3
Resultatgrad 3.1 16.2 -5.2 9.3 17.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.4 2.4 3.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 1 -6.5 8.6 17.4
Signatur
05.05.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2020
PROKURA
JOHANNESEN ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex