Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samlaks As
Juridisk navn:  Samlaks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56585217
Leiro 33 Leiro 33 Fax: 56559544
5640 Eikelandsosen 5640 Eikelandsosen
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 978623859
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
226.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -7.000 -8.000 -6.000 -2.000
Egenkapital: 150.000 46.000 53.000 61.000 66.000
Regnskap for  Samlaks As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -6.000 -4.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -6.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -7.000 -7.000 -8.000 -6.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 -8.000 -6.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 159.000
Sum omløpsmidler 150.000 46.000 53.000 61.000 1.000
Sum eiendeler 150.000 46.000 53.000 61.000 160.000
Sum opptjent egenkapital 0 -104.000 -97.000 -89.000 -84.000
Sum egenkapital 150.000 46.000 53.000 61.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 94.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 46.000 53.000 61.000 160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -6.000 -4.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -6.000 -4.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -6.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 112.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 -8.000 -6.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 159.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 159.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 112.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 46.000 53.000 61.000 1.000
Sum omløpsmidler 150.000 46.000 53.000 61.000 1.000
Sum eiendeler 150.000 46.000 53.000 61.000 160.000
Sum opptjent egenkapital 0 -104.000 -97.000 -89.000 -84.000
Sum egenkapital 150.000 46.000 53.000 61.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 94.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 94.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 46.000 53.000 61.000 160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 150.000 46.000 53.000 61.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 1 1 1 1 41.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 1.4
Total kapitalrentabilitet -5.3 -17.4 -15.1 -9.8 0.6
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE ELLER STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex