Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samuel Blom-Bakke AS
Juridisk navn:  Samuel Blom-Bakke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37256444
Randulf Hansens Vei 18 Randulf Hansens Vei 18 Fax: 37047747
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 910684965
Aksjekapital: 770.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/20/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.88%
Resultat  
  
-24.55%
Egenkapital  
  
-7.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.877.000 11.083.000 12.633.000 12.910.000 13.140.000
Resultat: -832.000 -668.000 764.000 606.000 597.000
Egenkapital: 3.325.000 3.577.000 6.538.000 6.956.000 6.497.000
Regnskap for  Samuel Blom-Bakke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.877.000 11.083.000 12.633.000 12.910.000 13.140.000
Driftskostnader -10.746.000 -11.739.000 -11.871.000 -12.270.000 -12.484.000
Driftsresultat -871.000 -656.000 762.000 639.000 657.000
Finansinntekter 38.000 11.000 25.000 26.000 37.000
Finanskostnader 0 -24.000 -24.000 -59.000 -96.000
Finans 38.000 -13.000 1.000 -33.000 -59.000
Resultat før skatt -832.000 -668.000 764.000 606.000 597.000
Skattekostnad 185.000 157.000 -182.000 -146.000 -162.000
Årsresultat -647.000 -511.000 582.000 459.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 357.000 211.000 3.903.000 3.944.000 4.140.000
Sum omløpsmidler 4.359.000 4.897.000 6.395.000 6.235.000 6.381.000
Sum eiendeler 4.716.000 5.108.000 10.298.000 10.179.000 10.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.759.000 2.406.000 3.513.000 3.931.000 3.472.000
Sum egenkapital 3.325.000 3.577.000 6.538.000 6.956.000 6.497.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 217.000 215.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 1.392.000 1.531.000 3.544.000 3.008.000 3.797.000
Sum gjeld og egenkapital 4.717.000 5.108.000 10.299.000 10.179.000 10.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.863.000 11.058.000 12.598.000 12.885.000 13.116.000
Andre inntekter 13.000 25.000 35.000 25.000 24.000
Driftsinntekter 9.877.000 11.083.000 12.633.000 12.910.000 13.140.000
Varekostnad -6.483.000 -7.066.000 -7.955.000 -8.389.000 -8.570.000
Lønninger -2.811.000 -3.001.000 -2.777.000 -2.873.000 -2.741.000
Avskrivning -54.000 -41.000 -220.000 -196.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.398.000 -1.631.000 -919.000 -812.000 -947.000
Driftskostnader -10.746.000 -11.739.000 -11.871.000 -12.270.000 -12.484.000
Driftsresultat -871.000 -656.000 762.000 639.000 657.000
Finansinntekter 38.000 11.000 25.000 26.000 37.000
Finanskostnader 0 -24.000 -24.000 -59.000 -96.000
Finans 38.000 -13.000 1.000 -33.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat -647.000 -511.000 582.000 459.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 135.000 68.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 3.720.000 3.898.000 4.076.000
Maskiner anlegg 105.000 130.000 156.000 0 0
Driftsløsøre 117.000 12.000 28.000 46.000 65.000
Sum varige driftsmidler 222.000 142.000 3.903.000 3.944.000 4.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 357.000 211.000 3.903.000 3.944.000 4.140.000
Varebeholdning 3.262.000 3.490.000 3.406.000 3.174.000 3.204.000
Kundefordringer 196.000 156.000 299.000 303.000 218.000
Andre fordringer 148.000 209.000 270.000 258.000 230.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 753.000 1.042.000 2.419.000 2.500.000 2.728.000
Sum omløpsmidler 4.359.000 4.897.000 6.395.000 6.235.000 6.381.000
Sum eiendeler 4.716.000 5.108.000 10.298.000 10.179.000 10.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.759.000 2.406.000 3.513.000 3.931.000 3.472.000
Sum egenkapital 3.325.000 3.577.000 6.538.000 6.956.000 6.497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 217.000 215.000 227.000
Gjeld til kredittinstitutt 304.000 178.000 614.000 621.000 1.789.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 217.000 215.000 227.000
Leverandørgjeld 658.000 953.000 1.106.000 1.510.000 1.170.000
Betalbar skatt 0 0 180.000 158.000 158.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 26.000 288.000 277.000 345.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 357.000 374.000 355.000 442.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.392.000 1.531.000 3.544.000 3.008.000 3.797.000
Sum gjeld og egenkapital 4.717.000 5.108.000 10.299.000 10.179.000 10.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.967.000 3.366.000 2.851.000 3.227.000 2.584.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.2 1.8 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8 1.1 0.9
Soliditet 70.5 7 63.5 68.3 61.8
Resultatgrad -8.8 -5.9 6 4.9 5.0
Rentedekningsgrad -27.3 31.8 11.3 7.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -17.7 -12.6 7.6 6.5 6.6
Prokurister
04.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex