Samuel Blom-bakke Eiendom As
Juridisk navn:  Samuel Blom-bakke Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Randulf Hansens vei 18 Randulf Hansens vei 18 Fax:
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 920044670
Aksjekapital: 2.255.000 NOK
Etableringsdato: 9/29/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-4.98%
Egenkapital  
  
-0.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 700.000 700.000
Resultat: 496.000 522.000
Egenkapital: 2.855.000 2.858.000
Regnskap for  Samuel Blom-bakke Eiendom As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 700.000 700.000
Driftskostnader -204.000 -178.000
Driftsresultat 496.000 522.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 496.000 522.000
Skattekostnad -104.000 -115.000
Årsresultat 392.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.364.000 3.542.000
Sum omløpsmidler 333.000 173.000
Sum eiendeler 3.697.000 3.715.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 603.000
Sum egenkapital 2.855.000 2.858.000
Sum langsiktig gjeld 228.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 3.697.000 3.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 700.000 700.000
Driftsinntekter 700.000 700.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -178.000 -178.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -26.000 0
Driftskostnader -204.000 -178.000
Driftsresultat 496.000 522.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag -395.000 -401.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 392.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 3.364.000 3.542.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 3.364.000 3.542.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.364.000 3.542.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 333.000 173.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 333.000 173.000
Sum eiendeler 3.697.000 3.715.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 603.000
Sum egenkapital 2.855.000 2.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 228.000 242.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 228.000 242.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 614.000 614.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 3.697.000 3.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -281.000 -441.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3
Soliditet 77.2 7
Resultatgrad 70.9 74.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.4 14.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex