Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandaa Gartneri AS
Juridisk navn:  Sandaa Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75721010
Strandveien 16 Strandveien 16 Fax: 75721019
8149 Neverdal 8149 Neverdal
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 992069775
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 12/12/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Salten Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.61%
Resultat  
  
-87.57%
Egenkapital  
  
2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.014.000 11.427.000 11.168.000 10.835.000 10.637.000
Resultat: 70.000 563.000 255.000 228.000 117.000
Egenkapital: 2.267.000 2.218.000 1.791.000 1.600.000 1.423.000
Regnskap for  Sandaa Gartneri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.014.000 11.427.000 11.168.000 10.835.000 10.637.000
Driftskostnader -10.941.000 -10.849.000 -10.965.000 -10.626.000 -10.523.000
Driftsresultat 73.000 578.000 204.000 209.000 115.000
Finansinntekter 8.000 16.000 57.000 48.000 17.000
Finanskostnader -10.000 -31.000 -6.000 -29.000 -15.000
Finans -2.000 -15.000 51.000 19.000 2.000
Resultat før skatt 70.000 563.000 255.000 228.000 117.000
Skattekostnad -21.000 -136.000 -63.000 -51.000 -32.000
Årsresultat 49.000 427.000 192.000 177.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 254.000 254.000 226.000 244.000
Sum omløpsmidler 3.961.000 3.646.000 3.111.000 2.875.000 2.575.000
Sum eiendeler 4.115.000 3.900.000 3.365.000 3.101.000 2.819.000
Sum opptjent egenkapital 2.165.000 2.116.000 1.689.000 1.497.000 1.320.000
Sum egenkapital 2.267.000 2.218.000 1.791.000 1.600.000 1.423.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 12.000 12.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 1.847.000 1.675.000 1.562.000 1.489.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 4.115.000 3.900.000 3.366.000 3.101.000 2.819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.014.000 11.427.000 11.168.000 10.835.000 10.637.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.014.000 11.427.000 11.168.000 10.835.000 10.637.000
Varekostnad -5.566.000 -5.473.000 -5.552.000 -5.430.000 -5.158.000
Lønninger -3.260.000 -3.198.000 -3.291.000 -3.198.000 -3.199.000
Avskrivning -70.000 -67.000 -57.000 -42.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.045.000 -2.111.000 -2.065.000 -1.956.000 -2.105.000
Driftskostnader -10.941.000 -10.849.000 -10.965.000 -10.626.000 -10.523.000
Driftsresultat 73.000 578.000 204.000 209.000 115.000
Finansinntekter 8.000 16.000 57.000 48.000 17.000
Finanskostnader -10.000 -31.000 -6.000 -29.000 -15.000
Finans -2.000 -15.000 51.000 19.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 427.000 192.000 177.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 129.000 198.000 234.000 206.000 224.000
Sum varige driftsmidler 129.000 198.000 234.000 206.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 56.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 154.000 254.000 254.000 226.000 244.000
Varebeholdning 2.080.000 1.699.000 1.348.000 1.344.000 941.000
Kundefordringer 430.000 404.000 433.000 477.000 499.000
Andre fordringer 183.000 237.000 190.000 205.000 338.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.268.000 1.305.000 1.140.000 848.000 797.000
Sum omløpsmidler 3.961.000 3.646.000 3.111.000 2.875.000 2.575.000
Sum eiendeler 4.115.000 3.900.000 3.365.000 3.101.000 2.819.000
Sum opptjent egenkapital 2.165.000 2.116.000 1.689.000 1.497.000 1.320.000
Sum egenkapital 2.267.000 2.218.000 1.791.000 1.600.000 1.423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 12.000 12.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 12.000 12.000 13.000
Leverandørgjeld 750.000 414.000 403.000 329.000 453.000
Betalbar skatt 28.000 142.000 64.000 51.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 419.000 504.000 437.000 465.000 352.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 650.000 616.000 658.000 644.000 547.000
Sum kortsiktig gjeld 1.847.000 1.675.000 1.562.000 1.489.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 4.115.000 3.900.000 3.366.000 3.101.000 2.819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.114.000 1.971.000 1.549.000 1.386.000 1.192.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 2 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.1 1.1 1.2
Soliditet 55.1 56.9 53.2 51.6 50.5
Resultatgrad 0.7 5.1 1.8 1.9 1.1
Rentedekningsgrad 7.3 18.6 3 8.9 8.8
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 2 15.2 7.8 8.3 4.7
Signatur
14.12.2007
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex