Sandbakkvegen Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Sandbakkvegen Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Rett Hjem Bolig AS Brøsetvegen 164E c/o Rett Hjem Bolig AS Brøsetvegen 164E Fax:
7069 Trondheim 7069 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915878946
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-75.7%
Resultat  
  
-97.32%
Egenkapital  
  
-81.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.523.000 43.296.000 120.944.000 0 0
Resultat: 201.000 7.502.000 12.939.000 -234.000 -31.000
Egenkapital: 870.000 4.670.000 9.776.000 -247.000 -13.000
Regnskap for  Sandbakkvegen Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.523.000 43.296.000 120.944.000 0 0
Driftskostnader -10.236.000 -34.987.000 -105.507.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat 287.000 8.310.000 15.437.000 -26.000 -31.000
Finansinntekter 0 27.000 0 0 0
Finanskostnader -86.000 -834.000 -2.498.000 -208.000 0
Finans -86.000 -807.000 -2.498.000 -208.000 0
Resultat før skatt 201.000 7.502.000 12.939.000 -234.000 -31.000
Skattekostnad -44.000 -1.726.000 -2.915.000 0 0
Årsresultat 157.000 5.777.000 10.024.000 -234.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.110.000 32.822.000 120.951.000 24.182.000 1.495.000
Sum eiendeler 13.110.000 32.822.000 120.951.000 24.182.000 1.495.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -9.758.000 -265.000 -31.000
Sum egenkapital 870.000 4.670.000 9.776.000 -247.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.590.000 2.915.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.241.000 20.561.000 108.260.000 24.429.000 1.508.000
Sum gjeld og egenkapital 13.111.000 32.821.000 101.435.000 24.182.000 1.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.523.000 43.296.000 120.944.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.523.000 43.296.000 120.944.000 0 0
Varekostnad -9.692.000 -31.797.000 -105.449.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -544.000 -3.190.000 -58.000 -26.000 -31.000
Driftskostnader -10.236.000 -34.987.000 -105.507.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat 287.000 8.310.000 15.437.000 -26.000 -31.000
Finansinntekter 0 27.000 0 0 0
Finanskostnader -86.000 -834.000 -2.498.000 -208.000 0
Finans -86.000 -807.000 -2.498.000 -208.000 0
Konsernbidrag -157.000 -15.535.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 5.777.000 10.024.000 -234.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 9.630.000 0 24.176.000 1.488.000
Kundefordringer 0 7.000.000 120.944.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 2.752.000 7.000 6.000 7.000
Sum omløpsmidler 13.110.000 32.822.000 120.951.000 24.182.000 1.495.000
Sum eiendeler 13.110.000 32.822.000 120.951.000 24.182.000 1.495.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -9.758.000 -265.000 -31.000
Sum egenkapital 870.000 4.670.000 9.776.000 -247.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.915.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.233.000 20.535.000 98.271.000 14.621.000 1.488.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.590.000 2.915.000 0 0
Leverandørgjeld 8.000 27.000 22.000 0 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -1.000 -1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 9.968.000 9.808.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.241.000 20.561.000 108.260.000 24.429.000 1.508.000
Sum gjeld og egenkapital 13.111.000 32.821.000 101.435.000 24.182.000 1.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 869.000 12.261.000 12.691.000 -247.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 0 0.1
Soliditet 6.6 14.2 8.1 -0.9
Resultatgrad 2.7 19.2 12.8
Rentedekningsgrad 3.3 1 6.2 -0.1
Gjeldsgrad 14.1 6 11.4 -98.9 -116.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 25.4 12.8 -0.1 -2.1
Signatur
06.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex