Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandefjord Bowling Og Biljard AS
Juridisk navn:  Sandefjord Bowling Og Biljard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90120013
Hinderveien 8 Hinderveien 8 Fax: 33468986
3223 Sandefjord 3223 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 968185683
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
540%
Egenkapital  
  
0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 44.000 -10.000 -7.000 -7.000 -5.000
Egenkapital: 652.000 646.000 653.000 658.000 663.000
Regnskap for  Sandefjord Bowling Og Biljard AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 53.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 53.000 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 44.000 -10.000 -7.000 -7.000 -5.000
Skattekostnad 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Årsresultat 46.000 -7.000 -5.000 -5.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum omløpsmidler 53.000 50.000 59.000 66.000 73.000
Sum eiendeler 653.000 650.000 659.000 666.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 496.000 503.000 0 0
Sum egenkapital 652.000 646.000 653.000 658.000 663.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 650.000 658.000 665.000 673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 53.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 53.000 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 -7.000 -5.000 -5.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum anleggsmidler 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 50.000 59.000 66.000 73.000
Sum omløpsmidler 53.000 50.000 59.000 66.000 73.000
Sum eiendeler 653.000 650.000 659.000 666.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 496.000 503.000 0 0
Sum egenkapital 652.000 646.000 653.000 658.000 663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 650.000 658.000 665.000 673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 49.000 59.000 66.000 72.000
Likviditetsgrad 1 5 73.0
Likviditetsgrad 2 0 5 0 0 73.1
Soliditet 99.8 99.4 99.2 98.9 98.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.7 -1.5 -1.1 -1.1 -0.7
Signatur
11.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex