Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandeid Handelslag Sa
Juridisk navn:  Sandeid Handelslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52761284
Postboks 25 Sandeidsjøen 4-8 Fax: 52761362
5589 Sandeid 5585 Sandeid
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 951968102
Aksjekapital: 223.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 8/8/1921 1
Foretakstype: SA
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.69%
Resultat  
  
-2944.12%
Egenkapital  
  
-22.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 46.846.000 50.749.000 52.749.000 52.045.000 50.765.000
Resultat: -3.868.000 136.000 805.000 -1.492.000 589.000
Egenkapital: 17.718.000 22.767.000 22.754.000 22.248.000 23.523.000
Regnskap for  Sandeid Handelslag Sa
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 46.846.000 50.749.000 52.749.000 52.045.000 50.765.000
Driftskostnader -50.773.000 -50.695.000 -52.033.000 -53.536.000 -50.352.000
Driftsresultat -3.926.000 54.000 716.000 -1.491.000 414.000
Finansinntekter 60.000 138.000 192.000 285.000 306.000
Finanskostnader -2.000 -55.000 -103.000 -286.000 -130.000
Finans 58.000 83.000 89.000 -1.000 176.000
Resultat før skatt -3.868.000 136.000 805.000 -1.492.000 589.000
Skattekostnad -63.000 -124.000 -299.000 217.000 -345.000
Årsresultat -3.931.000 13.000 506.000 -1.275.000 244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.331.000 10.833.000 11.813.000 13.060.000 13.694.000
Sum omløpsmidler 16.457.000 22.143.000 22.171.000 19.941.000 22.085.000
Sum eiendeler 28.788.000 32.976.000 33.984.000 33.001.000 35.779.000
Sum opptjent egenkapital 17.495.000 22.546.000 22.534.000 22.027.000 23.302.000
Sum egenkapital 17.718.000 22.767.000 22.754.000 22.248.000 23.523.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.785.000 5.874.000 6.464.000 6.282.000
Sum kortsiktig gjeld 11.070.000 4.425.000 5.356.000 4.289.000 5.975.000
Sum gjeld og egenkapital 28.788.000 32.977.000 33.985.000 33.001.000 35.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.264.000 50.147.000 51.493.000 51.314.000 49.637.000
Andre inntekter 581.000 602.000 1.256.000 731.000 1.128.000
Driftsinntekter 46.846.000 50.749.000 52.749.000 52.045.000 50.765.000
Varekostnad -40.912.000 -43.584.000 -44.726.000 -45.960.000 -43.280.000
Lønninger -4.057.000 -3.582.000 -4.145.000 -3.983.000 -3.574.000
Avskrivning -1.531.000 -1.522.000 -1.301.000 -1.337.000 -1.322.000
Nedskrivning -2.400.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.873.000 -2.007.000 -1.861.000 -2.256.000 -2.176.000
Driftskostnader -50.773.000 -50.695.000 -52.033.000 -53.536.000 -50.352.000
Driftsresultat -3.926.000 54.000 716.000 -1.491.000 414.000
Finansinntekter 60.000 138.000 192.000 285.000 306.000
Finanskostnader -2.000 -55.000 -103.000 -286.000 -130.000
Finans 58.000 83.000 89.000 -1.000 176.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.931.000 13.000 506.000 -1.275.000 244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 523.000 523.000 290.000 440.000 130.000
Fast eiendom 10.657.000 7.269.000 8.012.000 8.685.000 9.167.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 447.000 2.337.000 2.807.000 3.231.000 3.693.000
Sum varige driftsmidler 11.104.000 9.606.000 10.818.000 11.916.000 12.859.000
Sum finansielle anleggsmidler 705.000 705.000 705.000 705.000 705.000
Sum anleggsmidler 12.331.000 10.833.000 11.813.000 13.060.000 13.694.000
Varebeholdning 6.276.000 6.298.000 6.452.000 6.284.000 6.524.000
Kundefordringer 3.231.000 3.094.000 2.652.000 2.829.000 2.134.000
Andre fordringer 72.000 982.000 811.000 133.000 498.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.877.000 11.769.000 12.257.000 10.694.000 12.929.000
Sum omløpsmidler 16.457.000 22.143.000 22.171.000 19.941.000 22.085.000
Sum eiendeler 28.788.000 32.976.000 33.984.000 33.001.000 35.779.000
Sum opptjent egenkapital 17.495.000 22.546.000 22.534.000 22.027.000 23.302.000
Sum egenkapital 17.718.000 22.767.000 22.754.000 22.248.000 23.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.785.000 5.874.000 6.464.000 6.282.000
Leverandørgjeld 2.674.000 2.940.000 3.829.000 2.563.000 4.515.000
Betalbar skatt 63.000 356.000 149.000 92.000 130.000
Skyldig offentlige avgifter 403.000 436.000 424.000 376.000 308.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.495.000 693.000 955.000 1.258.000 1.022.000
Sum kortsiktig gjeld 11.070.000 4.425.000 5.356.000 4.289.000 5.975.000
Sum gjeld og egenkapital 28.788.000 32.977.000 33.985.000 33.001.000 35.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.387.000 17.718.000 16.815.000 15.652.000 16.110.000
Likviditetsgrad 1 1.5 5 4.1 4.6 3.7
Likviditetsgrad 2 0.9 3.6 3.0 3.2 2.7
Soliditet 61.5 6 67.0 67.4 65.7
Resultatgrad -8.4 0.1 1.4 -2.9 0.8
Rentedekningsgrad 1 8.8 -4.2 5.5
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -13.4 0.6 2.7 -3.7 2.0
Signatur
04.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex