Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandhornøy Gård AS
Juridisk navn:  Sandhornøy Gård AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Elias Blix' Vei 202 Elias Blix' Vei 202 Fax:
8130 Sandhornøy 8130 Sandhornøy
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 992707410
Aksjekapital: 2.521.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/21/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
1525%
Egenkapital  
  
260.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.996.000 2.931.000 2.939.000 2.449.000 2.953.000
Resultat: 399.000 -28.000 -1.227.000 -270.000 -842.000
Egenkapital: 552.000 153.000 181.000 1.408.000 1.678.000
Regnskap for  Sandhornøy Gård AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.996.000 2.931.000 2.939.000 2.449.000 2.953.000
Driftskostnader -2.290.000 -2.613.000 -3.747.000 -2.340.000 -3.312.000
Driftsresultat 706.000 318.000 -808.000 109.000 -359.000
Finansinntekter 8.000 9.000 13.000 25.000 27.000
Finanskostnader -314.000 -355.000 -431.000 -404.000 -510.000
Finans -306.000 -346.000 -418.000 -379.000 -483.000
Resultat før skatt 399.000 -28.000 -1.227.000 -270.000 -842.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 399.000 -28.000 -1.227.000 -270.000 -842.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.416.000 5.793.000 6.206.000 6.428.000 6.573.000
Sum omløpsmidler 3.473.000 3.576.000 3.083.000 3.684.000 3.656.000
Sum eiendeler 8.889.000 9.369.000 9.289.000 10.112.000 10.229.000
Sum opptjent egenkapital -1.969.000 -2.368.000 -2.340.000 -1.113.000 -843.000
Sum egenkapital 552.000 153.000 181.000 1.408.000 1.678.000
Sum langsiktig gjeld 6.621.000 6.933.000 6.983.000 6.258.000 6.462.000
Sum kortsiktig gjeld 1.716.000 2.283.000 2.125.000 2.447.000 2.089.000
Sum gjeld og egenkapital 8.889.000 9.369.000 9.289.000 10.113.000 10.229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.996.000 2.931.000 2.939.000 2.464.000 2.938.000
Andre inntekter 0 0 0 -15.000 15.000
Driftsinntekter 2.996.000 2.931.000 2.939.000 2.449.000 2.953.000
Varekostnad -691.000 -753.000 -1.637.000 -471.000 -1.398.000
Lønninger -588.000 -651.000 -809.000 -856.000 -814.000
Avskrivning -418.000 -413.000 -407.000 -375.000 -337.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -593.000 -796.000 -894.000 -638.000 -763.000
Driftskostnader -2.290.000 -2.613.000 -3.747.000 -2.340.000 -3.312.000
Driftsresultat 706.000 318.000 -808.000 109.000 -359.000
Finansinntekter 8.000 9.000 13.000 25.000 27.000
Finanskostnader -314.000 -355.000 -431.000 -404.000 -510.000
Finans -306.000 -346.000 -418.000 -379.000 -483.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 399.000 -28.000 -1.227.000 -270.000 -842.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.848.000 5.100.000 5.352.000 5.604.000 5.856.000
Maskiner anlegg 0 0 826.000 793.000 683.000
Driftsløsøre 556.000 681.000 17.000 19.000 22.000
Sum varige driftsmidler 5.404.000 5.781.000 6.194.000 6.416.000 6.561.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 5.416.000 5.793.000 6.206.000 6.428.000 6.573.000
Varebeholdning 2.212.000 2.273.000 2.243.000 2.737.000 2.330.000
Kundefordringer 1.235.000 1.283.000 0 147.000 157.000
Andre fordringer 9.000 8.000 810.000 772.000 843.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 12.000 30.000 28.000 326.000
Sum omløpsmidler 3.473.000 3.576.000 3.083.000 3.684.000 3.656.000
Sum eiendeler 8.889.000 9.369.000 9.289.000 10.112.000 10.229.000
Sum opptjent egenkapital -1.969.000 -2.368.000 -2.340.000 -1.113.000 -843.000
Sum egenkapital 552.000 153.000 181.000 1.408.000 1.678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.118.000 1.161.000 678.000 1.013.000 560.000
Sum langsiktig gjeld 6.621.000 6.933.000 6.983.000 6.258.000 6.462.000
Leverandørgjeld 474.000 901.000 1.283.000 1.248.000 1.187.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 66.000 38.000 39.000 136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 154.000 127.000 147.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 1.716.000 2.283.000 2.125.000 2.447.000 2.089.000
Sum gjeld og egenkapital 8.889.000 9.369.000 9.289.000 10.113.000 10.229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.757.000 1.293.000 958.000 1.237.000 1.567.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.5 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7
Soliditet 6.2 1.6 1.9 13.9 16.4
Resultatgrad 23.6 10.8 -27.5 4.5 -12.2
Rentedekningsgrad 2.2 0.9 -1.9 0.3 -0.7
Gjeldsgrad 15.1 60.2 50.3 6.2 5.1
Total kapitalrentabilitet 8 3.5 -8.6 1.3 -3.2
Signatur
27.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex