Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandmark Bygdeutviklingsselskap AS
Juridisk navn:  Sandmark Bygdeutviklingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77087851
Blåfjellveien 10 Blåfjellveien 10 Fax: 77087851
9445 Tovik 9445 Tovik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 955445171
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/9/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Altipluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.54%
Resultat  
  
15.31%
Egenkapital  
  
69.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.430.000 810.000 440.000 442.000 497.000
Resultat: 226.000 196.000 -31.000 -29.000 76.000
Egenkapital: 423.000 250.000 68.000 99.000 128.000
Regnskap for  Sandmark Bygdeutviklingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.430.000 810.000 440.000 442.000 497.000
Driftskostnader -1.204.000 -614.000 -469.000 -472.000 -421.000
Driftsresultat 226.000 196.000 -30.000 -29.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 226.000 196.000 -31.000 -29.000 76.000
Skattekostnad -53.000 -14.000 0 0 0
Årsresultat 173.000 182.000 -31.000 -29.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 19.000 28.000 39.000 52.000
Sum omløpsmidler 718.000 662.000 188.000 145.000 158.000
Sum eiendeler 728.000 681.000 216.000 184.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 150.000 -32.000 -1.000 28.000
Sum egenkapital 423.000 250.000 68.000 99.000 128.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 303.000 429.000 145.000 83.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 681.000 215.000 184.000 209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.290.000 731.000 413.000 326.000 231.000
Andre inntekter 139.000 80.000 28.000 116.000 265.000
Driftsinntekter 1.430.000 810.000 440.000 442.000 497.000
Varekostnad -330.000 -49.000 -12.000 -25.000 -12.000
Lønninger -358.000 -340.000 -274.000 -298.000 -215.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -11.000 -13.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -507.000 -216.000 -172.000 -136.000 -176.000
Driftskostnader -1.204.000 -614.000 -469.000 -472.000 -421.000
Driftsresultat 226.000 196.000 -30.000 -29.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 182.000 -31.000 -29.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 6.000 15.000 24.000 36.000 48.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 15.000 24.000 36.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 10.000 19.000 28.000 39.000 52.000
Varebeholdning 34.000 39.000 18.000 13.000 17.000
Kundefordringer 378.000 277.000 94.000 3.000 49.000
Andre fordringer 22.000 59.000 0 2.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 285.000 287.000 76.000 128.000 83.000
Sum omløpsmidler 718.000 662.000 188.000 145.000 158.000
Sum eiendeler 728.000 681.000 216.000 184.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 150.000 -32.000 -1.000 28.000
Sum egenkapital 423.000 250.000 68.000 99.000 128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Leverandørgjeld 19.000 126.000 7.000 4.000 15.000
Betalbar skatt 53.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 62.000 27.000 15.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 228.000 111.000 64.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 303.000 429.000 145.000 83.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 681.000 215.000 184.000 209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 415.000 233.000 43.000 62.000 79.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 1.3 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 2.3 1.5 1.2 1.6 1.8
Soliditet 58.1 36.7 31.6 53.8 61.2
Resultatgrad 15.8 24.2 -6.8 -6.6 15.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.7 1.7 2.2 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 3 28.8 -15.8 36.4
Signatur
05.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex